01-04-2013

Open for booking / Plads i booking kalenderen.

(Dansk version af bloggen findes nedenunder den engelske).

 

In these times one can be beaten by a bit of everything, at least if you are a chicken. As an adult hen, you can take more, before you´re being beaten down from the stick in the poultry house.

April 2nd 2013 my hand-drawn sketch "Abandoned" startsit´s journey in Germany with the exhibition "Beginning-Goodbye-End- Beginning" at the Haus der Diakonischen Bildung in Stuttgart. An exhibition of artists who are able to express themselves emotionally and artistic within the subject of life crises related to the above themes. The exhibition in which artists from around the world participant, has to be shown at various social institutions and educational institutions in Germany in 2013-2014. It is my 1st exhibition as a draughtsman /Illustrator. So now I'm open for orders of  book illustrations and such jobs.

At present, according to my booking calendar, I should have spent all my time on helping my daughter with rehabilitation after a major back surgery. However, it was canceled at the last second because of a misdiagnosis, and that means that from now and until the end of the summer, it is possible to book me for professional theater and filmjobs, text assignments, music assignments and painting orders,  manuscript help, life philosophy or art talks, translation help, talks, and paper art orders, a.s.o.

It also means that here in the wait has been a little extra free time to continue building my project "Julehjerte Museet" (The woven heart art Museum), and to get moved a large part of stuff about my invention of the 4-6 shredded woven paper hearts with different front and reverse from gallerioctopusart.dk to www.julehjertemuseet.dk where you can follow my building of the museum. I have also had time to write a new blog post at julehjertemuseet.dk, a status after 4 months of the project, where I tell what I have managed to get done lately, and produced a small video about how to frame some of my hearts.

It's great even to have created an ad hoc task,  I can deal with in a period when my calendar in vain has been kept free from work, just because other people have made ​​a mistake. But I´m right now available for professional bookings, and it is no obstacle that I have a sick child. So far I have been able to meet all professional artistically agreements and orders anyway.

 

So now I just have to live up to my own quote from 2009:

"If you don´t have a job, your job is either to find one or to make one."

Lisbet Lark.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

(Dansk version af boxbloggen, d. 1/4 2013. "Fri til booking"):

 

I disse tider kan man jo lade sig slå ud af lidt af hvert, i hvert fald, hvis man er en kylling. Som voksen høne, skal der ofte mere til, før man bliver vippet ned af pinden i hønsehuset…

D. 2/4 2013 starter min håndtegnede skitse sin rundrejse i Tyskland med udstillingen ”Beginning- Goodbye- End – Beginning” i Haus der Diakonischen Bildung i Stuttgart, en udstilling for kunstnere, der formår at udtrykke sig følelsesmæssigt og kunsterisk indenfor begrebet livskriser med relation til ovennævnte temaer. Udstillingen, hvori kunstnere fra hele verden deltager, skal rundt på forskellige sociale institutioner og undervisningsinstitutioner i Tyskland . Jeg deltager i mail art udstillingen med min tegning ”Abandoned” og det er således den første udstilling, jeg deltager i som tegner. Jeg her herefter åben for bestillinger af eksempelvis bogillustrationer.

På nuværende tidspunkt, burde jeg være i gang med at hjælpe min datter med genoptræningen efter en stor rygoperation. Den blev dog aflyst i sidste sekund p. gr. a. fejldiagnose, og det betyder, at jeg fra nu af og frem til sidst på sommeren har kalenderen fri til teater- og filmbookinger, tekstopgaver, oversættelsesopgaver, manuskripthjælpsopgaver, livsfilosofi- eller kunstforedrag, skuespil, musikopgaver samt maleri- og papirkunstbestillinger, o.s.v.

Det betyder også, at der her i ventetiden er blevet lidt ekstra fritid til at fortsætte med opbygningen af mit projekt ”Julehjertemuseet”, og til at få flyttet en stor del af dét, der omhandler min opfindelse af de 4-6 strimlede flettede papirhjerter med forskellige for- og bagsider over på www.julehjertemuseet.dk, hvor man kan følge min opbygning af museet. Jeg har også haft tid til at skrive et nyt blogindlæg på julehjertemuseet.dk, en status efter 4 måneder i projektet, hvor jeg fortæller, hvad jeg har nået at få fra hånden siden sidst, samt produceret en lille videofilm (a la Klevin) om indramning af nogle af mine hjerter.

Det er skønt selv at have skabt sig en ad hoc arbejdsopgave, man kan beskæftige sig med i en periode, hvor kalenderen forgæves er blevet holdt fri for arbejdsopgaver, blot fordi andre mennesker har begået en fejl, men jeg er altså ledig til professionelle bookinger, og det er ingen hindring, at jeg har et sygt barn. Indtil videre har jeg været i stand til at overholde alle professionelle kunstneriske aftaler og bestillinger alligevel.

 

 

Så nu er jeg nødt til at leve op til mit eget citat fra 2009:

"Hvis man ikke har noget job, så er éns job enten at finde ét eller at finde på ét.."

 

Lisbet Lærke.

Del siden