04-05-2013

Portræt NU 2013 åbning / Opening.

(Den danske version af bloggen ligger som sædvanligt nedenunder den engelske).

English version:

”Wuuuav, it´s great!.... Originally, it was also king Christian 4's intension with the Great Hall at Frederiksborg Castle, that it should impress the visitors, and while I sat and waited for the distribution of Brewer Jacobsen's Portrait Award at the opening of the exhibition "Portrait NOW! 2013 ', I had to admit that the deceased monarch succeeded in doing it once again here several hundred years after his death. It is SO beautiful!

The main prices of Portrait NOW 2013, which was awarded during a grand ceremony in the Great Hall at Frederiksborg Castle on 3 May 15-17 k with, among other speeches and opera singing. 1 prize went to James Hauge (Englishman living in Denmark), 2. Price: Anastasia Kuznetsova-Ruf (Russia) and 3rd place went to the Finn Ville Lopponen, 3 beautiful and touching portraits. Congratulations to you all!. The exhibition "Portrait NOW 2013 ''s 81 portraits is a great testimony of the times we´re living in. Among other things, it tells a lot about Nordic standard of living versus Russian living standards and provides a powerful insight into the emotional life of the ongoing world crisis. They all tell a silent story of a human being.

It was an extremely beautiful day at the castle. The time ran away from us in the red room of the princess wing, where "Get OUT" hangs. Every time we would leave it to go to the opening reception, there was some interested audiences, that we fell into conversation with, they asked us questions about the portrait, would say hello to both of us, hear the story of the portrait , wished to photograph both of us or be photographed with one of us or both of us, or have one of our cards with Bent´s info on one side and mine on the reverse.  That went on for about 2 hours, and time goes like the wind when you are in good company and distracted, so unfortunately we came too late for the opening reception withsnacks and small wineglasses with the other selected artists, the museum direction and the jury. Whoops!

 I´ve always been interested in architecture and history , so it is wonderful to be an artist, craftswoman and film statis / short film actor, ´cause it provides some opportunities for unique experiences some historical places that are not normally accessible to the public, and if you participate in historical films as I have done a few times now, it's like travelling back in a time mashine and being there yourself. Like Sensing the presence of history. Very exciting.

Right now you'll at Frederiksborg Castle also find a Søren Kierkegaard exhibition on the occasion of his 200th birthday on May 5th. After you´ve visited "Portrait NOW! 2013" and seen the Kierkegaard exhibition at Frederiksborg Slot, you should go to Assistants Cemetery (Assistens Kirkegård) in Copenhagen, where on the 5th May there is a premiere of one big film artwork, namely 25 QR-coded short films directed by Trine Damgaard Kristensen, displayed permanently at 25 VIP-graves. One of them is the burial plot of Soren Kierkegaard.

If you don´t realize on beforehand, it´s almost impossible to see that the contemporary jeans dressed woman on Bent Voldby's photo portrait "Get OUT!" which is on display in the Princess wing at Frederiksborg Castle in portrait NOW! throughout the summer of 2013, in fact, is exactly the same person (ME!) as the grieving, crying, anxious embossed, shaking, freezing pale woman dressed in a black funeral crinoline anno 1850s, who react very emotionally to the physician Henrik Lunds scandalous speech at Soren Kierkegaards funeral in November 1855 in Trine Damgaard Kristensens short film about his life, which is permanently displayed QR coded at his grave in Assistants Cemetery.

But nonetheless, till now it will be the two places in Denmark you can find me and my artistic universe this summer, and it is done in cooperation with other Danish artists.

Best wishes

Lisbet Lark.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Dansk version af bloggen d. 4.maj 2013: "Portræt NU 2013 åbning / Opening"

”Wuuuav, hvor er her flot!”…. Det var da også oprindeligt Christian d. 4´s tanke med Riddersalen På Frederiksborg Slot, at den skulle imponere de besøgende, og mens jeg sad og ventede på at uddelingen af Brygger Jacobsens Portrætpris i forbindelse med åbningen af udstillingen ”Portræt NU! 2013”, måtte jeg indrømme, at det lykkedes den afdøde monark endnu engang her flere hundrede år efter hans død. Den er SÅ smuk!

Hovedpriserne på Portræt NU 2013, der blev uddelt under en storslået ceremoni i Riddersalen på Frederiksborg Slot  d. 3.maj k. 15-17 med blandt andet taler og operasang .  1. prisen gik til James Hauge (Englænder bosat i Danmark), 2. Prisen: Anastasia Kuznetsova-Ruf (Rusland) og 3.pladsen gik til finnen Ville Lopponen (med finske ø´er i efternavnet) , 3 flotte og gribende portrætter . Stort tillykke til jer alle sammen! .  Udstillingen ”Portræt NU 2013”´s 81 portrætter er et fantastisk vidnesbyrd om den tid vi lever i. Bl.a. så fortæller den en masse om nordisk levestandard kontra russisk levestandard og den giver et stærkt indblik i følelseslivet i tidens verdensomspændende krise. Alle fortæller de en tavs historie om et menneske.  

Det var en ovenud skøn dag på slottet. Tiden løb fra os i det røde rum i prinsessefløjen, hvor ”Get OUT” hænger, for hver gang vi ville gå væk fra det for at gå til receptionen, kom der lige nogle interesserede publikummer, som vi faldt i snak med, som lige ville spørge om noget, hilse på os begge, høre historien om portrættet, fotografere os begge eller fotograferes sammen med én af os eller os begge, eller have ét af vores dobbelt-visitkort med Bent på den ene side og mig på den anden side. …  Det stod på i en 2 timers tid, og tiden flyver jo af sted, når man er i hyggeligt selskab og bliver afledt, så vi kom desværre for sent til åbningsreceptionen med pindemadderne og de små glas sammen med de øvrige antagne kunstnere, museumsledelsen og juryen.  UPS!

Når man som jeg altid har været arkitektonisk og historisk interesseret, er det skønt at være billedkunstner, kunsthåndværker og spillefilmstatist / kortfilmskuespiller, for det giver nogle muligheder for unikke oplevelser nogle historiske steder, der ikke normalt er offentligt tilgængelige, og medvirker man i historiske film, som jeg har gjort nogle gange, er det som at rejse tilbage i tiden i en tidsmaskine og være der selv. Mærke historiens vingesus. Meget spændende.

På Frederiksborg Slot er der også for tiden en Søren Kierkegaard udstilling i anledning af hans 200 års fødselsdag d. 5.maj og når du har set den efter at have været på Portræt NU!, så skulle du bagefter tage ind på Assistens Kirkegård i København, hvor der netop d. 5. maj er premiere på ét stort filmværk, nemlig 25 QR-kodede kortfilm instrueret af Trine Damgaard Kristensen , der bliver vist permanent ved 25  store personligheders gravsteder. Èt af dem er Søren Kierkegaards.

Hvis man ikke lige er klar over det, er det næsten umuligt at se, at den nutidige jeansklædte kvinde på  Bent Voldby´s fotoportræt  ”Get OUT!”, der er udstillet i prinsessefløjen på Frederiksborg Slot på Portræt NU!  hele sommeren 2013, i virkeligheden er præcis den samme person som den sørgende, grædende, angstprægede, rystende, frostblege  kvinde  klædt i  en sort begravelseskrinoline anno 1855, som spiller sammen med og reagerer stærkt følelsesmæssigt på lægen Henrik Lunds skandaliserende tale ved Søren Kierkegaards jordpåkastelse og begravelse i 1855 i Trine Damgaard Kristensens kortfilm om hans liv, som vises permanent ved hans grav på Assistens Kirkegård.

 Men ikke desto mindre, så bliver det altså indtil videre de 2 steder, du kan opleve mig og mit kunstneriske univers i Danmark i denne sommer, og det sker efter samarbejder med andre danske kunstnere.

V.h

Lisbet Lærke

Del siden