11-02-2012

Forord til novellen "Syndens Øje"

Nu skulle man jo tro, at jeg har rejst en hel masse, men det er ikke tilfældet, jeg er bare meget grundig med min research, før jeg begynder at skrive, og ”Syndens Øje” er nok den novelle indtil videre, jeg researchede mest på, inden jeg lukkede øjnene så det hele for mig og begyndte at skrive, og inspirationen til den kommer fra en mand, jeg engang talte med.
”Syndens Øje” er skrevet i februar 2010, er blevet lagt ud på ”Novellesamleren” , og den har dét tilfælles med de andre 2, jeg har skrevet, at den er skrevet over ét af mine store malerier, nemlig ”Det Store Maskefald2”.
Ellers er den helt anderledes sat op. Den foregår slet ikke i Danmark og med en fantasirejse ud i verden. Handlingen udspiller sig i den lille by Mazatlán på den mexikanske sydkyst, hvor der hvert år afholdes et stort karneval midt i et strengt katolsk samfund. Pablo, som min mandlige hovedperson hedder, har ligesom mine andre hovedpersoner et altoverskyggende problem, som konstant skaber udfordringer i hans omgang med andre mennesker især hans kone, Maria, og som i dette tilfælde strider mod de religiøse regler og normer, der er i det samfund, han lever i.
Da jeg havde skrevet ”Syndens Øje”, kom jeg til at filosofere over, hvor mange i verden, der mon er tvunget til at leve ligesom Pablo, …. Er det mon flere tusinde verden over eller er det flere millioner? … - Også blev jeg bare SÅ glad for at leve i en tolerant kultur, hvor der er plads til Pablo´er og andre forskelligheder. For jo flere gange jeg læser ”Syndens Øje”, jo mere kommer jeg til at holde af ham, …. - og af Maria.
Lisbet Lærke
-o-
De andre 2 af mine udgivne noveller ligger som hhv. nr: 18 og 43 på ”Novellesamleren”.
Dette er den sidste af de 3 noveller, jeg har skrevet i trilogien omkring mine malerier ”Det Store Maskefald 1,2 & 3”, og det bliver samtidigt også den sidste af mine noveller, der bliver lagt ud på "Novellesamleren", har jeg besluttet.... Mine 2 tidligere noveller har været meget velbesøgte på "Novellesamleren", hvis man kan tolke ud fra flowet gennem BLOGGEN her og den specieltoprettede forside, der var her på siden (over 4150 ), så jeg vil gerne sige mange tak til alle I læsere, der har fulgt med og også tak for alle de superflotte og skønne tilbagemeldinger på mine noveller i min mailboxe... Ligeledes vil jeg ønske de andre novelleforfattere i det kommercielle udgivelsesmedie Novellesamleren god vind i sejlene med jeres udgivelser og forfatterkarrierer. Når jeg stopper med at udgive i Novellesamleren her efter min 3. novelle udgivelse, er det, fordi man ikke vil give mig, (som har en lille novelleproduktion) de samme vilkår for kommende udgivelser fra dd. af eller nogen som helst medbestemmelsesret omkring udgivelsesmediet, eller de samme muligheder for sponsering, medbestemmelse over evt. overskud/ økonomiske midler, eller andre helt basale rettigheder som I andre forfattere har. D.v.s., at jeg i alle henseender bliver diskrimineret i forhold til de andre forfattere i udgivelsen, fordi jeg er skabende inden for flere kunstarter og derfor ikke kan bruge al min tid på at skrive noveller.
Man skal vælge sine kampe med omhu, og jeg kan ikke lave om på min måde at arbejde på, hvor jeg bl.a. multitasker ( f.eks. skriver, komponerer, maler og laver papirkunst samtidigt), vi har jo alle sammen kun 24 timer til rådighed i døgnet, så jeg kan ikke skrive hurtigere... Konceptet passer med andre ord slet ikke til min måde at arbejde på. ... SÅ RIGTIG MEGET HELD OG LYKKE MED SKRIVERIERNE ALLESAMMEN og god rigtig god arbejdslyst med markedsføringen af jer selv og jeres udgivelser.. :-)... Jeg håber, at I får jeres vidt forskellige forventninger til projektet og hinanden indfriet henad vejen og når hver jeres personlige mål engang.
Foreløbig ligger mine 2-3 supervelbesøgte noveller fortsat side om side med jeres 5-15 stk hver især, og dér ligger de jo meget godt, så dét er der ingen grund til at lave om på.
-o-
Jeg elsker et skrive og er igang med at skrive nogle humoristiske, socialrealistiske nutidige noveller, der foregår i Danmark, og som jeg længe har haft lyst til at skrive. De vil egne sig godt for filmatisering eller til teaterstykker, og da jeg har et filmmanuskriptforfatterkursus på CV´et, er de er nemme at gå til rent professionelt... Også professionelle ordentligt ISBN-registrerede forlag, der er interesseret i at udgive mine ting, er velkomne til at henvende sig på E-mail: octopusart@events.dk.
Udover noveller har jeg også noder og mange ideoplæg til både faglitteratur og skønlitteratur, jeg gerne vil skrive og udgive ..... - og der er mere, hvor det kommer fra ... :-)

Lisbet Lærke.English version:
Preface for my Danish short story “Syndens Øje” (The Sinn of your eye).
Maybe you think I´ve been travelling a lot, but I havn´t. I´m just very careful about my research before I begin writing, and I think my short story “Syndens Øje” (The eye of your sinn) is my short story till now, I´ve have researched most on before I closed my eyes, saw all the scenes in front of me and started writing and my inspiration came from a man I once met og talked to.
I wrote “Syndens Øje” in Feb. 2010 and it has been published on the internet on ”Novellesamleren” (Novellepublisher), and it has the fact in common with my 2 other short stories that I wrote it over one of my big paintings, ”Det Store Maskefald 2”. Otherwise I sat it up in a completely different way. It doesn´t take place in Denmark at all, there is no imaginary trip in it. The story is set in a small town, Mazatlán, by the Mexican South Coast, where a big Carnival is holded in the middle of a strictly Catholic society. Pablo as my main character is called har a just as my other main characters an all-important problem, that constantly creates trouble for his relation with other people, especially his wife, and that in this case is against the religious norms and rules in the society he lives in. When I had written “Syndens Øje”, I happened to philosophize about how many people in the world who are forced to live like Pablo… Is it several thousands? … Or is it several millions? …and then I just became SO happy to live in a tolerant culture, where there are space for Pablo´s and other different personalities. Because the more times I read “Syndens Øje”, the more I become fond of him …. – and of Maria.
Lisbet Lark.

All my short stories till now is written in Danish, but the interest from outside Denmark is big, so who knows, maybe when I find an ordinary publication house, I´ll be able to publicate in English, too...
Lisbet Lark.

Del siden