21-06-2013

Nordic Art Insight Competition.

(Den danske version ligger som sædvanligt nedenunder den engelske)

 

As you might allready have seen, I participate in the selection for being between the 6 Nordic artists, who have to compete for the SWAN art award in Sweden. When you visit the link, you´ll be able to read my visions about the theme: "Sustainable Consumption":

 

http://artnordic.org/gallery/135

 

For a lot of people it would be a brand new way of living, which if all people practiced it would bring down the emssions of carbon dioxide a lot and save personal economy. I´m a modest person myself and off course I´ve already brought down my own consumption in this way, so it is possible to realize, - and I´m not just  suggesting it without practising it myself....- and it´s not because I´m a poor person, no, no, I´m just very consious of my own consumption´s influense on the environment.

 

From an early age I´ve been practising recycling, saving energy and I ´ve allways lived my life without luxery at all.

 

My installation artwork, "Luch Planet", is my own favorite among all my artworks. It is beautiful to watch and it is usable as a lamp, when I don´t want it to be an artwork any more, I can hang it over my diiner table.

 

There is a economically award attached to the competition, and IF I should be so lucky to win, I´ve already decided to donate it to the project "The woven Heart Art Museum", a project, where volunteers are building up a museum for my invention, my small woven asymmetric paper hearts created in up to 6 pieces of paper and with different designs on front and reverse. A museum which by the way also is built up in a very sustainable way using recycling materials. But it is expensive to establish a museum.

I work as a volunteer curator myself at the museum project, and for the last 3 weeks I ´ve spent all my time creating a special exhibition "From 2- 6" ..... -aaaand finding a place to house the museum and the growth it´ill bring in it´s surroundings at fair conditions. When I succeed in that, I´ll very be very lucky to know that every little piece of advanced Woven Heart Artwork that comes out of my hands in future has a place to live and be shown permanently for the rest of my life.

Not all practically pieces have falled into place yet, so right now I won´t say any more about it. Maybe in my next blog everything is more clear.

Lisbet Lark.

 

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Som du måske allerede har set, så deltager jeg i censureringen om at komme med blandt de 6 nordiske kunstnere, der skal konkurrere om SVANENS kunstpris i Sverige. Når du klikker ind på linket, vil du kunne læse mine visioner omkring emnet: "Bæredygtigt Forbrug":

 

http://artnordic.org/gallery/135

 

For mange mennesker ville det være en helt ny måde at leve på, der hvis alle praktiserede den, ville kunne nedbringe verdens CO2 udslip og forbedre økomomien for den enkelte. Jeg lever selv meget nøjsomt og har forlængst nedbragt mit eget forbrug på denne måde, så det kan lade sig gøre og det er ikke noget jeg foreslår uden selv at efterleve det....- og det er ikke fordi jeg er fattig, næ, næ, jeg er bare bevidst om, hvad mit eget forbrug gør ved miljøet.

Fra en tidlig alder har jeg benyttet mig af genbrug og genbrugsmaterialer, sparet på energien, og jeg har altid levet et liv uden luksus.

 

Installationen, "Luch Planet", er min egen favorit blandt alle de kunstværker, jeg har skabt. Det er smukt at skue, og jeg kan bruge det som lampe over mit spisbord, når jeg ikke længere vil bruge det som kunstværk.

Der er en økonomisk præmie tilknytte til konkurrencen, og jeg har besluttet, at hvis jeg vinder den, donerer jeg den til opbygningen af "Julehjertemuseet", et projekt, hvor frivillige er ved at opbygge et museum til min opfindelse: Mine små flettede asymmetriske papirhjerter, som jeg skaber i op til 6 stykker papir og med forskellige for- og bagsider. Et museum, som iøvrigt også bygges op efter mine principper om bæredygtigt forbrug, idet der primært benyttes genbrugsting og genbrugsmaterialer. Men det er dyrt at etablere og drive et museum, så derfor donerer jeg prisen til projektet, hvis jeg er så heldig at få den.

 

Jeg arbejder selv som frivillig kurator på museumsprojektet, og i de sidste 3 uger har jeg brugt al min tid på at kurere en specialudstilling til Julehjertemuseet,  "Fra 2- 6", ..... - oooog på at finde et sted, der vil  huse museet og den vækst i nærområdet, det bringer med sig og på rimelige vilkår.  Når det lykkes mig, vil jeg glæde mig over at vide at hvergang der kommer et nyt lille avanceret flettet hjerte ud af mine hænder fra nu af og til jeg dør, ja så har det et sted at bo og blive vist frem permanent i resten af mit liv.

 

Ikke alle praktiske brikker er faldet på plads endnu, så lige nu kan jeg ikke sige så meget mere om den side af projektet, men der kommer snart en løsning, tror jeg. Alting vil måske være mere afklaret i min næste blog.

Lisbet Lærke.

Del siden