15-02-2012

Mit arbejde i denne uge ... * ... My work this week...

... Lige så stort et rodehoved, jeg kan være i mine værksteder hjemme, når jeg skaber min musik, kunst o.s.v, ligeså perfektionistisk er jeg, når det drejer sig om mine udstillinger...

......-også er det sådan set helt ligegyldigt, om jeg er med til at lave en udstilling omme på den anden side af jordkloden, eller om det er en lukket virksomhedsudstilling 300 meter fra min bopæl, som dén, jeg er ved at lave de allersidste forberedelser til og glæder mig utroligt meget til at sætte op i Forsvarets Bygnings og Etablissementtjenete, FBE, på Arsenalvej i Hjørring.... Fra d. 1/3 - 31/3 2012. Ambitionsniveauet er ligesom, når jeg udstiller alle andre steder....  Det skal dælme bare se totalt lækkert, gennemført og ordentligt ud! ... 🙂.... Så dét bliver der brugt meget tid på lige nu. Fotografering og opmærkning af de forskellige dele af den... småplancher med historier, der knytter sig til de forskellige ting.... Små fortrykte skilte med små facts om det forskellige ... -ikke noget med noget i sidste øjeblik, for sidst på måneden lige op til d. 1/3, er der andre spændende aktiviteter i kalenderen, også er der ingen grund til at vente med de allersidste forberedelser på en udstilling, der blev bestilt i september sidste år.... Så dét har denne uge været sat af til i 5 måneder ... - og det ser ud at blive en udstilling, der ikke alene viser malerier, noder og lidt papirkunst frem, men også viser, hvad jeg har igang af aktiviteter som helt ny musik-iværksætter samt design-iværksætter her i Nordjylland, d.v.s hvordan jeg bruger min musik og kunst / design til at  sætte folk i sving og holde gang i nogle arbejdspladser heroppe i en del af Danmark, der stadig er hårdt ramt af den økonomiske krise.

-o-

 Ellers så multiktasker jeg lidt for tiden, idet jeg fortsat skriver på en socialrealistisk / humoristisk novelle, som nogen venter på at se udgivet i én eller anden form inden den 1/3 til yderligere vurdering. Det kan man jo overhovedet ikke nå indenfor de traditionelle forlags tidsterminer og udgivelsesmetoder, så jeg er nok nødt til at tage mig sammen og selv finde på noget effektivt og utraditionelt rent udgivelsesmæssigt sådan lidt tjept, hvis det projekt skal lykkes... 🙂

Lisbet Lærke.

-o-

 English version:

... As untidy a person I can be in my 4-5 different workshops at home, when I create my music, art a.s.o., as much a perfectionist am I, when it comes to my exhibitions...

......-and that´s no matter if I´m making an exhibition on the other side of the Earth, or if it´s closed concern exhibition taking place just 300 meters from my home, as the one, I´m making the very last preparations for rigtht now, and looking very much forward to put up in a big guvernmental concern here in Hjørring from March 1st- March 31th 2012. My level of ambition is th same wherever I exhibit..... It´s has to look totally  super, consistantly, neat and great! ... 🙂.... So I´m spending a lot of time on that right now. Photography of art,making up the different parts of it... small wall sheets  with histories, connected to the different pieces of art ... Small printed signs with facts  about the exhibited things ... - not doing the things in the last minute, because at the end of this month, there are other exciting experiences in my calendar right up to March 1st.. Therfore there are no excuses for waiting with the last preparations to an exhibition, that has been ordered Since September 2011.... So for 5 months this week has been booked for these preparation activities ... - It looks like it´s going to be an exhibiton, that not only shows my paintings and a litlle bit of my paper art, but also shows some of my new music entrepreneuer and design entreprenear activities  here in Northern Jutland. That is how I use my music and art / design to get people going and keep some working places going up here in this part of Denmark, that is still seriously hit by the economically crisis.....

-o-

Other vise I´m doing a little multitasking at the time,  i.e. I´m still writing on a social realistic short story, that somebody are waiting to see published in some way or another before March 1st. for further judgement....  Weeelllll, you cannot reach that by publishing within the traditional publication Methods, so I guess, I have to pull myself together and find of something effective and untraditionally myself with that publication.... - and a litlle bit quick, if that project of mine shall succeed....🙂

Lisbet  Lark.

Del siden