30-10-2013

Nå ... Oh...

(Den danske udgave af bloggen ligger som sædvanligt nedenunder den engelske).

 English version: 

Some people entertains, others just wants to be entertained....

I don´t own a television, so its not because I´m a media randy person, that I now and then appears on the screen, and I do absolutely nothing in order to get attention from the press. Last time I owned a television I put on 80 lbs of weight because of inactivity, so I´m just not very good at being entertained. Ergo, I must be among the active ones, those who entertain the others.

So I didn´t know that I was on the screen as a school teather in the TV-series "RITA" Wednesday Oct 23rd, until a sweet new neughbour told me thursday night, and when another good friend sent me this pic Friday morning. By the way, please, notice the trendy teacher clothes.  Wednesday evening I decided togo to my teater rehearsals at the theatre play "Dødforelsket" (Deadly in love), which I´ve been involved in all autumn both as a re-scripter and actress.

Honestly, I could have saved myself the trouble and visited some friends or family members instead and watch TV that evening, ´cause though I really was praised for my work as an actress by the director, who this night even rised himself to call our coorperation "Brilliant" and were happy about the fact that the script is almost finished. Therefore, I as a bolt from the blue experienced 2 days after, that they sat me of the team, and that the director gave my role to one of his good friends, a much more famous actress, right now where we´re almost ready to go out and earn money on our production i.e. the last 2 months hard work, and that I now unlike the others in the production don´t get payed for my part of the work.

They couldn´t tolerate that I have work as an artist, too, which they´d known all the time from the beginning of our coorperation... Nonsense, ´cause a lot of educated actors work as artists, too, without anybody doubting about their ability to learn their roles and being an artist at the same time or if they are good enough artists to exhibit their artworks when they´re actors, too.  I myself have recreated and shaped my own character in the stage play, and I´ve learned it now so why shouldn´t I be ready to February? The person who´s estimated that, has never put together a production before, i.e. he has no qualifications to know it.

I create art within several kinds of art, simply because I have the abilities and because I can´t help it, so why should I be punished for that? I can´t change it and I shouldn´t, therefore, I feel SO discriminated.

Well, I won´t write more about it, but just leave it to you dear reader to think your own thoughts about it.  By the way the last mentioned person had ordered a script for a oneman stage show, a "job" ,I haven´t started yet and that I´ve cancelled, as I´m not born with the word I-D-I-O-T written on my back, ha, ha, ha.

After this experience I´ve reached 2 recognitions, namely: That I either am too old for putting up with that kind of behaviour. Or that my toungue is just not brown or long enough to bring me ahead.

I´ve some artistically projects going on in my atelier, but since Sunday I´ve been hoved-to a really painful  beating hip inflammation laying in my atelier, so it really hurt to be me right now. My barometer of spirits has exceptionally been down and blue this week. ´Cause all these things are hard to deal with at the same time.

Encourage: I get 2 of my poems and 2 pieces of paper art into a new Danish collection of poetry "Ordbilleder Om Kærlighed", which will be publicated in November this year from the Danish publication house GAL, which has asked a row of Danish artists to contribute to the collection with 1 poem and 1 artwork within the theme of love. A good idea for Christmas, where we poets/artists have to illustrate the numbered specimen on the front ourselves and sign them, too.

Lots of warm November greetings.

Lisbet Lark.

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Dansk udgave af bloggen d. 29/10 2013 "Nå ... Oh!"

Der er dem, der underholder og dem, der vil underholdes....

Jeg har ikke noget TV, så det er ikke, fordi jeg er medieliderlig, at jeg jævnligt toner frem på skærmen, og jeg gør absolut intet for at blive dækket af pressen. Sidst jeg ejede et TV og en sofa, tog jeg 40 kg på p.gr.a inaktivitet, så jeg egner mig bare ikke til at blive underholdt. Ergo, må jeg være blandt de aktive, dem, der underholder.

Så jeg vidste ikke, at jeg var på skærmen som skolelærer i TV-serien, RITA onsdag d. 23/10, før en sød ny nabo fortalte mig det torsdag aften, og da en anden god ven sendte mig et foto fredag morgen. Læg iøvrigt mærke til den sikre tøjstil. Efter at have råbt "Ulven kommer" blandt vennerne et par gange, besluttede jeg mig nemlig til onsdag aften at passe mine teaterprøver på teaterstykket "Dødforelsket", som jeg har været involveret i hele efteråret både som manuskriptforfatter (bearbejder) og som skuespiller.

Men, ak, jeg kunne ærligt talt ligeså godt have besøgt et par venner eller noget familie og set TV den aften, for selvom jeg gennem hele efteråret har fået virkelig meget ros for mit arbejde som skuespiller af instruktøren, som denne aften endda svingede sig op til at kalde vort samarbejde for "genialt" og glædede sig over, at manuskriptet nu var næsten færdigt, så oplevede jeg som lyn fra en klar himmel 2 dage efter, at man satte mig af holdet, og at instruktøren satte en af sine gode veninder, en meget kendt skuespiller på min rolle nu, hvor vi var næsten klar til at tage ud og tjene penge på produktionen og dermed på de sidste 2 måneders arbejde, og at jeg nu ikke ville få løn for mit arbejde ligesom de andre.

De andre ville ikke tolerere, at jeg også arbejder som billedkunstner, hvilket de jo havde vidst hele tiden. Noget pjat, for der er masser af skuespillere, der er billedkunstnere ved siden af, uden at der er nogen der stiller spørgsmålstegn ved, om de kan nå at indlære deres roller ved siden af og om de er dygtige nok til at kunne få udstillet deres kunstværker. Jeg har selv været med til at forme min rolle, og indlært den nu, så hvorfor skulle jeg ikke kunne nå at være klar til februar? Den, der vurderede det, har aldrig før sat en produktion op, så det har vedkommende da ingen forudsætninger for at vide noget om.

Jeg skaber kunst indenfor flere forskellige kunstarter, simpelthen fordi  jeg kan, og fordi jeg ikke kan lade være, så hvorfor skal jeg straffes for det?

Det er noget jeg ikke kan og ikke skal lave om på ved mig selv, så jeg føler mig virkeligt diskrimineret.

Jantelovs-Danmark!

Nå, men jeg vil ikke skrive mere om det, men blot overlade det til læseren til at tænke sit. Den sidstnævnte af de andre skuespillere  havde iøvrigt bestilt et helt nyt teatermanuskript til et one-man-show hos mig, en opgave, jeg ikke er gået igang med endnu, og som jeg nu har aflyst, da der ikke står "I-D-I-O-T" på ryggen af mig, ha, ha, ha....

Efter dette her er jeg er trods alt nået til 2 erkendelser, nemlig: At jeg enten er for blevet gammel til at finde mig i hvad som helst eller at min tunge bare ikke er brun og lang nok til at jeg kan bruge den til at komme fremad med. 

Jeg har fortsat et par kunstneriske opgaver i gang hjemme i atelieret, men ellers så har jeg siden søndag ligget underdrejet med en omgang smertefuld hoftebetændelse hjemme i atelieret, så det gør virkeligt ondt at være mig lige nu. Humørbarometret har da også undtagelsesvis taget en tur nedad i denne uge. Hårdt at håndtere alt dette på én gang.

En opmuntring: Jeg får 2 daf mine digte og 2 papirkunstværker med i en dansk digtsamling, der kommer i november i år, "Ordbilleder om Kærlighed" på forlaget GAL (Ganske Anderledes Levende), hvor en række danske kunstnere er blevet bedt om at bidrage med 1 digt og 1 kunstværk om emnet "Kærlighed". En rigtig god julegaveide, hvor digterne / kunstnerne selv skal håndillustrere de nummererede eksemplarer på forsiden. Man kan bestille et eksemplar med unikt håndillustreret og signeret eksemplar af mig. Meget begrænset oplag. Bestilling på tlf: 40 27 48 02 mellem kl. 7 og 9 om aftenen.

Mange varme novemberhilsner

Lisbet Lærke.

30/10 2013: (tilføjelse til bloggen d. 29/10)

Hos denne hjemmesideudbyder er det jo desværre ikke muligt at skrive sine kommentarer som læser, og derfor gør jeg som jeg plejer, når der kommer en vigtig reaktion på dét, jeg skriver. Jeg enten refererer eller kopierer den over og sætter den nedenunder blogindlægget, hvis det er en mail, så det gør jeg også denne gang. Da jeg ligesom mangler en ordentlig forklaring på, at man har smidt mig ud af et ellers positivt og meget velfungerende samarbejde, har jeg i dag fået en mail på ovenstående, og her kommer lige nogle uddrag fra den:

 "Kære Lisbet.  
Jeg prøver lige en gang til.  
Der er ikke nogen og jeg siger IKKE NOGEN af Josef eller mig som ikke kan tolerere at du er en professionel billedkunstner ved siden af at arbejder som skuespiller.
Jeg ved at du er en skide god billedkunstner. Jeg har været hjemme hos dig og ser de ting du har laver. (Igen må det være noget du tror at vi i mod dig.) Og det ikke for at være ond. ... Det er rigtig du har kunnet dine ting ligeså godt som jeg. Du har mødt velforberedt op hver gang. ... Det kan være at du tror at jeg og Josef ikke har nogen forudsætninger om at kunne vurdere om du kan lære noget til om 3 måneder eller ej. Det er bare en ting vi føler at du nok ikke kunne og derfor har vi valgt at gøre som vi har gjort. ... Det er rigtig der også findes uddannede skuespillere, der er billedkunstnere ved siden at være skuespillere uden at nogen stiller spørgsmålstegn ved, om vedkommende er en dygtig billedkunstner eller ej. ... Men det har bare ikke noget med det her at gøre. ... Vi har være inde og snakker sammen og er som sagt kommer frem til at vi ikke er sikker at du kan nå det. ... Josef eller jeg har slet ikke nogle fordomme og vi diskriminerer der heller ikke. (Igen må det være noget du tror at vi har) Og det er heller ikke for at være ondt... 
 
.... Som sagt. Josef og jeg synes du er alletiders skuespiller og billedkunstner og vi ønsker dig alt held og lykker frem over.  
Med Kærlig Hilsen  
Remi Holm."

Ja, det var så en uredigeret direkte kopi af uddrag af E-mail svaret på  indholdet af dette blogindlæg.😀😀😀

...- og jeg har stadig ikke fået et fyldestgørende svar på spørgsmålet, og det får jeg nok heller ikke. Men ét kan man da konstatere ud af ovenstående svar: Nemlig, at det lille ord "tak" er gledet helt ud af det danske ordforråd. Jeg er én af de meget få, der er i stand til at bruge det, og bruger det flittigt, men jeg er jo selvfølgelig også dén af os 3, der kommer hurtigst fremad.

Lisbet Lærke.

3/11 2013 (Tilføjelse til bloggen d. 29/10 2013).

Mod forventning har jeg nu fået en forklaring på det skete. Det er Remi Holm selv, der ikke kan nå at "blive klar" til at optræde med forestillingen til februar 2014. D. 31/10 offentliggjorde Remi nemlig på sin FACEBOOK-profil, at han i sidste uge (omkring d. 23/10) fik at vide, at hans 3 forskellige former for cancer er blusset op igen efter et års raskmelding, og at han i de næste 3 måneder skal i diverse kemoterapibehandlinger.  

Jeg er virkelig ked af det på hans vegne og har ønsket ham god bedring og held og lykke med behandlingerne.

Lisbet Lærke.

Del siden