26-12-2013

Happy New year! * Godt nytår!

(Den danske version af bloggen findes nedenunder den engelske):

"That you didn´t get the education possibilities as a child is not the same as you don´t have the ability as an adult." (quote: Lisbet Lark, 2008).

 When you channel-surfed into this New Year blog, you might have exspected to find a photo showing me with a toot instrument in my mouth, wall-eyed, with bunches, and wearing some Tyrolese dress and NOT a photo from a brick wall and I´ve the ability to imagine your disappointment: "What on Earth has the woman now thought of?" 

Weeell, it wasn´t my idea to get my name on The Wall of Fame" in Nepal, actually, I got very surprised last week, when the fiery soul, Tommy Legene sent me the photo. The recognition came because I in 2010-2011 supported his Project 2010 delivering art, music and wrote it into one of my short stories, that has now had over 28000 readers on lisbetlark.dk...- and when I closed my little gallery in Northern Jutland in 2012 in order to go back to Copenhagen to get my own ill child treated I held a jumble sale with old sketches and private effects, and donated all the profit to the organisation. A donation, that kickstarted the building up of a school, hostel, dentist help and medical treatement for orphan children living in the streets in Katmandu, helping them in their own environment. This school is now a reality, it´s working and the very first class with very small children has started.

When I write this in our contemporaries where arts, crafts, cinematic art, acting and the music is bleeding economically all over the world and where thousands of Danish families are losing their finansially support Jan 1st. 2014, I know that people will meet me with a lot of reproach, because I don´t support distressed Danish families and children. But partly I´ve been hit by the law myself long time ago and got myself going and partly: There are still no children living in the streets in Denmark without anybody to support them or protect them. We still need to have mentally energy to support people who have worse lives than we do, and therefore I still support Project NEPAL2010 and other aid organisations.. Feeling that you make a diffenrence for one of the weakest groups in the world, put your own life in perspective. It´s healthy.

The front of this website alone is a testemony that 2013 has been a breathtaking year for me with a lot of international exhibitions as an artist, draughtsman, optically illusionist and paper artist, among that 3 international juried exhibitions: 1 in Norwich UK, 2 biennals, The London Art Biennale, The Sofia Paper Art Biennale, and then some other international exhibitions: 2 in Germany and 1 in Sweden (1 is still travelling in Germany). I got into 2 artbook publications: 1 International (among other161 internationale paper artist) and 1 Danish (as a poet and book illustrator). Debut as a photo model at "Portrait NOW 2013" in Denmark and Sweden.

An exiting year where I at the same time have been blessed being allowed to  move in the best circles from full dress in castles in relations to juried exhibitions and to wearing secondhand shop clothes in film environments in small charactor parts in the least attractive layers of the society on films strips, which are still in production.... AND I LOVE IT! .... I Love this diversity, that all originates from the fact that all I create as an artist is inspired by the human being itself.

Foretelling is difficult, especially about the future, so I don´t know what the next year will bring. We´ll see. I´m looking forward to open it no matter what I´ll be working with, where, and with whom.

Happy New Year and thanks for the old one!

Lisbet Lark

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Danish version af bloggen "Godt nytår!:

"Dét, at man aldrig fik uddannelsesmulighederne som barn og ung, er ikke ensbetydende med, at man ikke har evnerne som voksen." (Citat: Lisbet Lærke, 2008).

Da du zappede ind på min nytårsblog her havde du måske forventet at finde et foto med mig med et trutinstrument i munden, bælgøjet, med rottehaler og i ét eller andet tyrolerkostume og ikke et foto fra et stykke murstensvæg, og jeg kan levende forestille mig din skuffelse: "Hva´ har kvindemennesket nu fundet på????" 

Weeelll, det var så ikke min ide, at få mit navn på "The Wall of Fame" i Nepal. Faktisk så blev jeg meget overrasket, da ildsjælen Tommy Legene sendte mig fotoet i sidste uge. Anerkendelsen kom, fordi jeg i 2010-2011 støttede Projekt2010 med kunst, musik og skrev organisationen ind i én af mine noveller, der er udgivet på lisbetlark.dk, og som nu har haft over 28000 læsere....- og da jeg lukkede mit lille galleri i 2012 I Nordjylland for at rejse tilbage til Sjælland og få mit eget syge barn behandlet, afholdt jeg et loppemarked i Galleri Octopus Art med gamle skitser, redskaber og private effekter, hvor jeg donerede hele overskuddet til organisationen. En donation, som kickstartede opbygningen af en kombineret skole og herberg, og med tandlægehjælp og lægehjælp til forældreløse gade børn i Katmandu, hvor de får hjælp i deres egen kultur til at bygge et liv op. Skolen er nu en realitet, den er i drift og den første børnehaveklasse er startet.

Når jeg skriver dette i en tid, hvor billedkunsten, scenekunsten, filmkunsten, og musikken bløder økonomisk overalt i verden og hvor 1000-vis af familier i Danmark står uden forsørgelse pr. 1/1 2014 på gr. a en ny lov, der er vedtaget, er jeg godt klar over, at jeg vil møde masser af bebrejdelser over ikke at støtte nødstedte danske børn og familier. Men dels har jeg selv været ramt af den gensidige forsørgelsespligt engang og sat mig selv i sving, og dels så er der altså fortsat ingen børn i Danmark, der er nødt til at sove på gaden og ikke have nogen til at beskytte sig. Der bør derfor stadig være overskud til at tænke på dem, der har det værre end os, og derfor støtter jeg fortsat NEPAL2010 samt andre nødhjælpsorganisationer. Alt andet lige, så sætter det éns eget liv i perspektiv, at føle at man er med til at gøre en forskel for én af verdens svageste grupper. Det er sundt.

Alene forsiden af denne hjemmeside vidner om, at 2013 har været et helt forrygende år for mig med masser af internationale udstillinger som kunstmaler, tegner, optisk illusionist og papirkunstner, deriblandt 3 censurerede udstillinger: 1 i Norwich UK, samt 2 biennaler, London Art Biennalen, hvor jeg blev AWARD´et, Sofia Paper Art Biennalen, samt andre internationale udstillinger hhv. 2 stk i Tyskland og 1 i Sverige ( 1 rejser fortsat rundt i Tyskland). Kom med i 2 kunstbøger: 1 International (blandt 161 internationale papirkunstnere) og 1 dansk (som digter og bogillustrator). Debut som fotomodel på "Portræt NU 2013" i Danmark og Sverige.

Et spændende år, hvor jeg på én gang har været så heldig at få lov til at færdes i alle typer af samfundlag og miljøer fra galla i palæer og slotte i forbindelse med censurerede udstillinger og til slidt of hullet genbrugstøj i filmmiljøer i samfundets mindst attraktive lag i små karakterroller på filmstrimler, som fortsat er i produktion.... -og JEG ELSKER DET! ... - elsker denne variantion, som altsammen udspringer af, at alt hvad jeg laver er inspireret af selve MENNESKET.

Det er svært at spå, især om fremtiden, så jeg aner ikke hvad det næste år bringer. Vi får se. Jeg glæder mig til at tage hul på det, uanset, hvad jeg kommer til at arbejde med, hvorhenne og med hvem.

Godt nytår og tak for det gamle!

Lisbet Lærke. 

Del siden