13-05-2014

Museumsudstilling * Museum exhibition.

(Den danske udgave af bloggen finder du som sædvanligt under den engelske).

 

English version:

  You have to help science in order to give scientists ability to acquire new skills, discover and tell us more about real life and realities..

 

 Some time ago I was requested to donate my body odour for science, ressearch and for an installation on Medical Museion i Cph. In other words: Make a smelfie and get it exhibited at a museum.

 

Pretty cross-border.

 

But for a female Danish artist, it´s a exhibition offer, which is almost unresistable, ´cause only 10% of everything that is exhibited at Danish museums ia produced by women. Thought-provoking plan of distribution.

 

Then the question appeared: Where on my body do I have to wear that odour kit?..- and that was up to me. 😀

 

By the thought that male Danish artists can put their stools in a box and exhibit it on a Danish state-aided museum in order to fulfill the above mentioned quota, I decided that it´s OK for me to let my intim odour exhibit on a Danish state-aided museum, too. 

  Therefore, I put the kit in my briefs!

 ... - Where it has been used as a jockstrap for a few days, and then returned to the scientists, the curator and the museum ... 

 
Thus, I already have fulfilled one of my goals for this year: To get something that I have produced ​​into a Danish museum...

 

The science exhibition ”Metascent” takes place on Medical Museion,(Medicin museet) Bredgade 62, in Copenhagen, May 14th - Aug 31th.2014.

 

 http://www.museion.ku.dk/metascent/ (English languaged web-site)

 

But I didn´t need to be that creative to get some thing I´ve created into a Danish museum this year, in the meantime, I won DR Art Club Satire Draws Competition with the drawing "Holdningskorrigering", where the prize is to have it exhibited at Storm P. Musset, Pile Alle 2, 2000 Frederiksberg, as well as receiving a book about one of my big idols, Storm P.

 

My drawing is a result of my recently ended is treatement in the Danish oublic Health Care system, a loving flick to the Danish Parliament Politicians, who in the name of effectivity created a system which is just too busy. There is no sex- or religious satire in my drawings....- and I almost never draw named persons... I don´t hit the man, I go for the everyday situations... -  It´s all about Danish mentality and Danish matters, and dialogues between different typically types of people. Everyday situations.

 

Lately I haven´t had the great artistic possibilities at home because of flood in the new building I live in. I´ve only had a black ink pen and white paper to work with, so that's what I' ve used in the last few entries ....- and this is one of the results... -also it is a hidden vice I've had for a long time: To draw funny cartoons. Just between the 2 of us I commit approx. one day ...

 

For me  it´s a huge honour to exhibit in the museum of the master of satire drawings himself, - The Storm P. museum.  Thanks very much and thank you for selecting me and my artwork.

 

Link to the publication of the selection / winners of the competition:

http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Kulturklubber/Kunstklubben/Artikler/2014/04/30/114550.htm

 

- and now I can see that my blog has passed 50 000 readers since Jan 2012, where I started writing it. Thank you blog readers for reading and following me❤

 

Best regards

Lisbet Lark.

 

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

Dansk version af bloggen: "Museumsudstilling"

 

Man skal hjælpe videnskaben og forskerne, så de kan blive dygtigere og vi alle sammen kan blive klogere på virkeligheden….

 

For nogen tid siden blev jeg opfordret til at donere min kropsduft til videnskaben til forskning og til en installation på Medicinsk Museion.  Altså med andre ord at lave en ”smelfie” og få den udstillet på museum.

Temmelig grænseoverskridende.

Men for en kvindelig kunstner, er det et udstillingstilbud, der næsten ikke er til at afslå, idet kun 10% af alt, der udstilles på danske museer er produceret af kvindelige kunstnere.  I sig selv en tankevækkende fordelingsnøgle.

 

Så meldte spørgsmålet sig om, hvor på kroppen dét dér duftkit skulle placeres, og her var der frit valg. Jeg besluttede, at når mandlige danske kunstnere er nødt til at hælde deres afføring på dåse og udstille det som kunst på et statsstøttet dansk museum for at kunne opfylde ovennævnte fordelingsnøgle, så kan jeg også sende min intimduft på museum.

Duft på dåse= dåse duft. Altså ned i trusserne med kluden! 😀

... - hvor den er blevet brugt som skridtbind i nogle dage, og bagefter returneret til forskerne, kuratoren og museet...

 

Således har jeg allerede fået opfyldt ét af mål for i år: At få noget, jeg har produceret ind på et dansk museum.

 

Udstillingen ”Metascent” kan opleves på Medicinsk Museion,(Medicin museet) Bredgade 62, i København og varer fra d. 14/5 til den 31/8 2014.

 

http://www.museion.ku.dk/metascent/

Men jeg havde slet ikke behøvet at bære mig SÅ kreativt ad for at få noget, jeg har produceret  ind på et dansk museum, for i mellemtiden har jeg vundet DR Kunstklubs Satiretegnerkonkurrence med tegningen ”Holdningskorrigering”, hvor præmien er at få den udstillet på Storm P. Musset, Pile Alle 2, 2000 Frederiksberg, samt en bog om ét af mine store idoler, Storm P.  

 

Tegningen er et resultat af min nyligt overståede omgang med det danske sundhedsvæsen, et kærligt svirp til de danske Folketingspolitikere over dét system, de har skabt, der i effektiviseringens navn har for travlt…

Der er ingen religiøs satire i mine tegninger....- og jeg tegner næsten aldrig navngivne personer... Jeg går ikke efter personen men efter hverdagssituationerne, systemet, større helheder... -  Det hele handler om dansk mentalitet og danske sager, hvor der for mig at se, er rigeligt at tage fat i. Dialoger mellem forskellige arketyper. Hverdagssituationer.

I den senere tid har jeg ikke haft de store kunstneriske udfoldelsesmuligheder hjemme p. gr. a oversvømmelser i det nybyggeri, jeg bor i. Jeg har kun haft en sort tusch og hvidt papir at arbejde med, så det er dét jeg har brugt ved de seneste entries…., -også  er det i øvrigt en skjult last, jeg har haft meget længe: At tegne satiretegninger.  Mellem os 2 sagt: Jeg begår ca. én om dagen…

 

Det er mig en stor ære at få lov til at udstille på Storm P- Museet. 1000 tak for dét og tak for udvælgelsen.

 

Link til offentliggørelsen:

 

http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Kulturklubber/Kunstklubben/Artikler/2014/04/30/114550.htm

 

- og nu kan jeg se, at mit læsertal her på bloggen har passeret de 50 000 siden januar 2012, hvor jeg startede den op. Tak fordi I læser med og følger mig ❤

V. h Lisbet Lærke.

 

 

 

 

Del siden