22-06-2014

Non potest mori, quae movet.

(Den danske version af bloggen findes som sædvanligt under den engelske)....

English version:

Non potest mori, quae movet. 
(The one, who moves cannot die).

Lisbet Lark  Feb.2011.

After moving from a new building that is packed with deficiencies and ravaged by floods, and water damage and into an 75 years old dwelling where everything is ancient, but works, and where the roof and walls are waterproof, I have to prove myself in all dimensions of the title: We needed a change of scenery, especially the family asthma patient.

During water damage shows in the new building, we lost over half of our belongings, so we decided to take the consequences, not to acquire them again and move to a home in half the size as our 17 year old daughter at the same time had announced that she would leave the nest when she is 18. Every time one of my children have left home, we´ve moved into a smaller home, but this time we were probably just fast, because the orther day when my mother asked her what she thought of her new room, she replied:

"Great study apartment!"

I would have responded that, too, if my parents had bought a small stately home overlooking the green and given me a room equal to half of the dwelling with high ceilings, room enough for my twenty mattresses and twenty eiders on top of my loft bed ... Close to everything and with round the clock service .... the old ones  just had to stow, then  ...

A small but great and sunny senior housing, that needs some renovation, which we´ve started. So right now we´re building and rebuilding recycling furniture, my own design in the crib, so we can stay and live there all 3, making it possible for me to have all my private studios there, too.

Artistically seen, my 3 months long water damage nightmare in our previous apartment costed me my participation in at least 2 future biennales and following art orders for the next year, because all my artworks in progress have been stored by my insurance company for 3 months now along with the finished ones and still will be for some time because of renovation of my new home.

 

Unfortunately, nobody cover that economically loss of mine. 

 

Best regards

Lisbet Lark.

Dansk version:

"Non potest mori, quae movet. "
(Dén, der flytter sig, kan ikke dø).

Lisbet Lærke, Feb.2011.

Engang holdt jeg en filosofisk forelæsning på Norsk på et teologisk fakultet i Oslo med ovennævnte titel.

Efter at have flyttet fra et nybyggeri, der er spækket med fejl og mangler og hærget af oversvømmelser, vand i væggene og vandskader og ind i en ca. 75 år gammel bolig, hvor alting er ældgammelt, men virker, og hvor taget er tæt, må jeg nok give mig selv ret i alle dimensioner af titlen: Vi trængte til luftforandring, især familiens astmapatient.

Vi mistede over 1/2 af vore ejendele under vandskadeshowet i nybyggeriet, og derfor kunne vi ligeså godt tage konsekvensen, lade være med at anskaffe dem igen og flytte til en bolig i halv størrelse, da vores 17-årige datter samtidigt havde meddelt, at hun ville flytte hjemmefra, når hun bliver 18. Hvergang ét af mine børn er flyttet hjemmefra, er vi flyttet til en mindre bolig, men dennegang var vi nok lige hurtige nok, for da min mor forleden spurgte hende, hvad hun syntes om sit nye værelse, svarede hun:

"Fed studielejlighed"

 

 Det ville jeg også have svaret, hvis mine forældre havde købt en mindre herskabsbolig med udsigt til grønt og givet mig et værelse svarende til halvdelen af boligen også højt til loftet, at der var plads til mine tyve madrasser og tyve edderdunsdyner ovenpå min loftseng... Tæt på alting og med døgnservice.... Så måtte de gamle ski bare stuve sig.

En lille, men skøn og solrig seniorbolig, der trænger til lidt renovering, som vi så har startet. Så lige nu bliver der bygget, indbygget og ombygget møbler efter mine tegninger i hyblen, så vi kan bo og leve der alle 3 også jeg kan have mine værksteder der.

Kunstnerisk set har mit 3 måneder lange vandskade mareridt i vores tidligere lejlighed kostet mig min deltagelse i mindst 2 kommende biennaler og følgende kunst ordrer i det kommende år, fordi alle mine i gangværende kunstværker var blevet opmagasineret af forsikringen i 3 måneder sammen med de færdige, og fordi jeg har måttet bruge fuld tid på vandskaderne, håndværkere o.s.v. i stedet for mit kunstneriske arbejde.

 

Et tab, der ikke kan gøres op, og som jeg defor ikke kan få dækket ind nogen steder.

 

V.h

Lisbet Lærke.

Del siden