03-09-2014

Det enkle liv / Simple Living.

(Den danske udgave finder nedenunder den engelske)

English version:

 

Simple Living ...

 

  - Is when materialism is replaced with less number of stuff, less space, more personal physical and emotional closeness, new shared resources and experiences and less environmental impact....

 

I've always liked the simple life and lived it myself. The life without great luxury. So it's a conscious choice that I live small, simply because I LOVE it. Our private movement to a smaller home recently happened due to a mixture of fate and due diligence, and the fact that, we´re  just SO tired of moving. We don´t bother  moving our stuff, before we have to move into the last 1 bedroom flat with a  lid ...

 

My husband is a few years older than I, and our children are leaving the nest to secede and create their own life. Almost all of our belongings were destroyed during the floods in our previous home, caused by shoddy workmanship in a new building.

 

We had 2 possibilities:

 

 
1) Align size of home  to the reduced amount of belongings.

 

2) Adapt the amount of belongings  for a new major housing.

 

  We´ve chosed solution 1, we moved into a home in less than 50 sqm- and we have NO regrets.

 

Quickly rebuilding both the home as the few belongings we have left, so they can be included in the daily functions and it is a fun task to design it according to my alternative layout principles.

Basic principles as for a mobile-home, which would be built:

 

We only have the belongings we need. All the "nice-to-have - objects" are deleted from our list over belongings and our purchases list if they have no practical features too. But even if you live small, you can have a beautiful home, so I´ve some house decorating in the project, too.

 

 

But creating new things takes time: It´s been a month now, and it´s going to take a few more months before I´ve finished rebuilding my new home, but then it becomes a super delicious small den with lots of fun furnishing solutions.

 

There is no public access to my private residence, but you can continue ordering artwork with me in Kulturhulen in Tisvildeleje by prior appointment or during events on site .... -or to write / call me via the contact page and we will meet somewhere else at a cafe over a cup of coffee for your ordering.

 

 

The next event in the Kulturhulen is the opening of Julehjertemuseet (The Woven Heart Art Museum) in the Danish autumn holiday in October this year, week 42, -also here many of the showcases are custom designed and rebuilt according to plans made ​​by me. In addition to these and my paper art, some of my lyrics, drawings and KODA- registered cord symbols nodes are on show: The latter will be sold to interested musicians during the exhibition.

 

Lisbet Lark.

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

(Dansk udgave af bloggen):

 

Det enkle Liv...

 

 - er,  når materialismen skiftes ud med færre ting, mindre plads, mere personlig fysisk og psykisk nærhed, nye fælles ressourcer og oplevelser og mindre belastning af miljøet...

Jeg har altid holdt af det enkle liv og levet det selv. Livet uden den store luksus. Så det er et bevidst valg, at jeg bor og lever småt, simpelthen fordi jeg ELSKER det.Vores private flytning til en mindre bolig for nylig skyldes en blanding af skæbnen og rettidig omhu, også dét, at vi bare er SÅ trætte af at flytte, og ikke gider at flytte mere, før vi skal ned i den sidste 1- værelses med låg...

 

Min mand er en del år ældre end jeg, og vore børn er i fuld sving med at løsrive sig, flytte hjemmefra, og skabe sig deres eget liv. Næsten alle vore ejendele blev ødelagt under oversvømmelserne i vores tidligere bolig, der skyldtes byggesjusk i et nybyggeri.

 

Her kan man så vælge 1 af 2:

 

1) Tilpasse boligen til den reducerede mængde af ejendele.

2) Tilpasse mængden af ejendele til en ny stor bolig.

 

Vi valgte løsning nr 1, flyttede ind i en bolig på under 50m2- og vi har IKKE fortrudt!

 

Det går over stok og sten med at indrette og ombygge såvel boligen som de få ejendele vi har tilbage, så de kan indgå i de daglige funktioner og det er en sjov opgave at indrette den efter mine alternative indretningsprincipper.

 

Grundlæggende indretningsprincipper som var det et mobile-home, der skulle indrettes:  

 

Vi har kun de effekter vi har brug for, alle ”Nice-to-have – genstande” er strøget af listen over boet og indkøbene, hvis de ikke har nogen praktiske funktioner også. Men selvom man bor småt, kan man godt bo smukt, så der følger en del house decorating med i projektet.

Men ting tager tid: Dette har nu taget 1 måned, og det kommer til at tage et par måneder endnu, før jeg er færdig med at bygge boligen om, men så bliver den også en superlækker lille hybel med masser af sjove indretningsløsninger.

 

Der er ingen offentlig adgang til min privatbolig, men man kan fortsat og fremover bestille kunstværker hos mig i Kulturhulen i Tisvildeleje efter forudgående aftale eller under events på stedet.... - eller man kan skrive / ringe til mig via kontaktsiden for en bestillingssamtale eller en booking.

 

Den næste event i Kulturhulen bliver åbningen af Julehjertemuseet i efterårsferien, -også her er mange af montrerne specialdesignet  og ombygget efter tegninger lavet af mig. Udover disse og min papirkunst udstilles mine tekster, tegninger og KODA- registrerede becifringsnoder: Sidstnævnte sælges også til interesserede musikere under udstillingen.

Lisbet Lærke.

Del siden