12-02-2015

Next Stop Berlin.

(Den danske udgave af bloggen ligger nedenudner den engelske).

English version:

"Colours in Heaven,

is anyone there?

Is there a 7th?

Do nobody care?

Why I am flying away in my dream?

Why all the angels scream?"

Lyrics: Lisbet Lark, KODA registered in 2009, one of my songs, a part of a music release "Not too Late" in 2011.

1st verse of my song "Colours In Heaven" which I wrote over one of my paintings "Det Store maskefald 3",  and exhibited at my music-art exhibition "Det Store maskefald 1, 2& 3" (The Great Mask Fall 1,2 &3), at P. Nørkjærs Plads in Northern Jutland through all summer 2010. My music for this lyrics, goes like a red thread through the short story I wrote over this painting, too, namely my short story "Scarlet", which together with my 2 other short stories written over the two other theme paintings from this weel visited exhibition, in a Nordic short story competition in 2011 won a scriptwriter course with Babara Slade at Viborg Animation School in 2011, and after that in start 2012, was published as short story publications in Danish for use in upper clases Primary school and gym in feb 2012 at www.lisbetlark.dk .

In Berlin curators are right now collecting an exhibition, called "Artificial Intelligence"  featuring what they call "The 15 most interesting artists in Europe 2015" . One of the curators must have been among the over 1200 readers of my last blog, ´cause I was right after my participation at the London Art Biennale 2015 with my very first naturalistic nude painting contacted through this web-site´s contact page, being asked for my 3 big theme paintings from my music - art exhibition "Det Store maskefald 1, 2 og 3" in 2010 to this exhibition i Berlin. They´re from my abstract period, where I had to paint without the white colours using my own developed tecniques, because of an allergy to a preservative used in white painting of all kinds to keep the white colours white. In 2012 the painting producents began taking that preservative out of the white acryllic paint, and on request I started to develope my inborn naturalistic drawing line and painting skills, because now I can use the white painting to tint out the colours, which you need to create profundity in paintings, a must for naturalistic paintings, and I´m still developing as a naturalistically painter.

These 3 artworks I painted in the living room in my former big house at Højvangen 15 in Hjørring, and they´re my only big ones in a very limited painting production within abstract perceptionistic paintings. "Perceptionistic?" You might ask ... That´s  what I called my own abstract style from 2009-2012, which where characterized by at lot of optically illusions, escapism, dreams, strong colours, my music inspired by carnival, global crisis and people I met at P. Nørkjærs Place,  when I had my own little 7 squaremeter gallery there next to this exhibition location. I basically play with your senses in these paintings,- and I enjoy it! After 2012 I´ve no longer been using these unique tecniques, ´cause I ´ve had a lot of succes starting naturalistic drawings and paintings selected for biennales, museum exhibitions and other juried exhibitions.

During this exhibition in 2010 in Northern Jutland I took a whole town and a lot of tourists , too, which  severely hit by crisis with me on a colourfull, touching trip though my life as a former overweight person, I´d just lost 80 lbs. For a while I took people away from all their problems, crisis thoughts and out into a life-affirming experience and carnival trip, exercising by going closer, far away, to the right and to the left, experiencing new things in my paintings all the time, listening to my music and songs, reading my lyrics, wathing my paper art, and other installation art, created as optically illusions in the room, too. Over 5000 visitors including a lot of tourists, too,  in the summer 2010 can´t be wrong,

I feel honoured to be a part of this selected prestigeous European group of artists and group exhibition in Berlin, so it´s with a great pleassure I´m sending "Det Store Maskefald 1, 2 &3" ( Transl: The great Mask Fall 1, 2 and 3) to Berlin for the exhibition: "Artificial Intelligence" taking place at gallery Marzia Frozen in Berlin, where my 3 big artworks also are for sale, from March 14th to April 4th 2015. Sale is going through curator Javier Ramirez.

By these words I´ll ship "Det Store Maskefald 1, 2 og 3" to Berlin.

Let the springtime and party begin in Berlin!

Best regards

Composer, lyricist, optically illusionist, painter, drawer, short story writer and paper artist, a, o t.Lisbet Lark. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dansk version af bloggen: "Next stop Berlin", 12.02 2015.

"Er der mon nogen,

der venter på mig?

Står der i bogen,

 at jeg er på vej?

Ud til en stjerne

en fjern mælkevej,

hvor intet ondt

kan nå mig?"

Digt: Lisbet Lærke, 2009. (KODA-anmeldt, én af mine sange fra 2009, udgivet i 2011)

1. vers af min sang, "Er der mon nogen?", som jeg skrev over ét af mine malerier, "Det Store Maskefald 3" og udstillede på min musik-kunst udstilling "Det Store maskefald 1, 2& 3" på P.Nørkjærs Plads i Nordjylland hele sommeren 2010. Min musik til denne lyrik går som en rød tråd gennem novellen, SCARLET, som jeg også har skrevet over maleriet, og som sammen med mine 2 andre noveller skrevet over de 2 andre  tema-malerier fra denne velbesøgte udstilling, i 2011 gav mig et kursus med Barbara Slade på Viborg Animationsskole i en stor nordisk novellekonkurrence. Efter dét, i starten af 2012, blev novellerne udgivet som internet publikationer på dansk til brug for de større klasser i folkeskolen og gymnasiet på www.lisbetlark.dk .

I Berlin  er nogle kuratorer lige nu igang med at samle en udstilling, der hedder "Artificial  Intelligence" , der kommer til at repræsentere, hvad de kalder for " De 15 mest interessante kunstnere i Europa i 2015" .  De må have været nogle af de over 1200 læsere af mine seneste blog-indlæg, for lige efter min deltagelse på London Art Biennalen 2015 med mit allerførste naturalistiske maleri af et nøgent menneske, blev jeg kontaktet gennem denne hjemmeside´s kontaktside (Se menu) hvor man udbad sig mine 3 tema malerier fra min musik-kunst udstilling fra 2010 "Det Store Maskefald 1, 2 & 3" til denne gruppe udstilling i Berlin. De 3 malerier er fra min abstrakte periode før 2012, hvor jeg var nødt til at male uden at bruge den hvide farve med mine egne selv-udviklede teknikker, p. gr. a en allergi overfor et konserveringsmiddel, som man dengang puttede i næsten al hvid maling for at bevare den hvide farve hvid. I 2012 begyndte producenterne at tage dette konserveringsmiddel ud af den hvide maling, og på opfordring begyndte jeg at udvikle mine medfødte naturalistiske tegne- og malestregs- evner, for nu kan jeg bruge den hvide farve til at tone farver ud, noget der er tvingende nødvendigt for at skabe dybde i et billede og dermed er hvid maling et must i naturalistiske malerier.

Disse 3 store værker malede jeg i min dagligstue i mit tidligere store hus på Højvangen 15 i Hjørring, og de er de eneste store malerier i en stærkt begrænset produktion af abstrakte perceptionistiske malerier. "Perceptionistisk?"  spørger du måske ?... Det er dét jeg kalder min personlige unikke stil fra 2009-2012., som var karakteriseret af optiske illusioner, eskapisme, drømme, stærke farver, min musik, inspireret af karneval , global krise og folk jeg mødte på P. Nørkjærs Plads, da jeg havde mit eget lille bitte 7 m2 galleri, Galleri Octopus Art, ved siden af de store lokaler, hvor denne her udstilling fandt sted. Jeg leger ganske enkelt med dine sanser i disse store malerier, - og jeg nyder det! Efter 2012 har jeg ikke brugt disse teknikker, fordi jeg har haft stor succes med at starte på at male naturalistiske illustrationer, tegninger og malerier, der er blevet antaget på diverse biennaler , museumsudstillinger og andre censurerede udstillinger, især i udlandet.

Under denne udstilling i 2010 i Nordjylland tog jeg en hel kriseramt by og en masse turister, med mig ud på en farverig, rørende rejse gennem mit liv som tidligere overvægtig. Jeg havde lige tabt 40 kg. For en stund tog jeg folk væk fra alle deres problemer, krisetanker, og med ud på en livsbekræftende oplevelse, motionerende dem ved at lade dem gå tæt på, langt fra, ud til højre, ud til venstre og hele tiden finde nye motiver i mine malerier, lyttende til min musik, sange, læse min lyrik, digte, kigge på min papirkunst, og anden installationskunst, skabt som optiske illusioner i det store rum. Over 5000 besøgende kan ikke tage fejl.

Jeg føler mig beæret over at blive regnet for værende en del af denne sublime gruppe af kunstnere  i Europa og over at være blevet udvalgt til at tage del i denne gruppeudstilling i Berlin, og det er derfor med stor fornøjelse, jeg sender temamalerierne fra min musik-kunstudstilling "Det Store Maskefald 1,2 og 3" til Berlin til udstillingen "Artificial Intelligence", der finder sted på Galleri Marzia Frozen i Berlin, hvor mine 3 store værker også er til salg fra. Udstillingen varer fra d. 14 marts til den 4. april. 2015, og salget foregår gennem kurator Javier Ramirez.

Med disse ord skipper jeg "Det Store Maskefald 1, 2 &3" afsted til Berlin.

Lad foråret og festen begynde i Berlin!

V. h.

Komponist, tektforfatter, optisk illusionist, kunstmaler, tegner, novelleforfatter og papirkunstner, mm.

Lisbet Lærke.

Del siden