26-02-2015

Freedom of speech * Ytringsfrihed...

(Den danske version af bloggen ligger nedenunder den engelske).

English version:

"All interpretation of art depends on the eyes that watch, the ears that listen and last, but not least the brain that interpret the impressions and of the background, set of values and intention of the interpretor"

Quote: Lisbet Lark , 2009.

 

My previous blog were written Feb 12th.

The attack on The Freedom of Speech meeting in Copenhagen came Feb 14th.

Feb. 16th, this web-site as the only galllery web-site in Denmark went into black as a participant in the national mourning day because of both terrorism attacs in Copenhagen two days earlier.

Feb. 20th this blog which I started Jan 2nd 2012 reached 70.000 visitors.

 

I guess a lot of my readers expected me to clean my blog right after the attacks and write an angry vomit about what happened. But I chose not to do that because I think that some of the Freedom of speech also is about to speech, when the time is right for yourself, and not at a time where it is dagerous for you to speech, because one´s primarily environment is permeated with hate and anger.…- and when you´re a Danish female satire drawer without a bodyguard and with a juried exhibition as a satire drawer on your CV, and you were the only selected artist for the show who doesn´t draw religious drawings, selected for a juried exhibition for religious satire drawings in 2014, you can just climb down and take your liberty to disappear from the surface of the earth for a while....

 

It´s OK to be an anti-hero and say: " I´m not going to stick my neck out", and remain silent in the middle of the twilights of Gods, in order not to get into trouble, until the swords has been lowered around you and the hysterics has been burned so much that you can speech without hurting anybody. ´Cause the Freedom of speech" is also the right NOT to speech. I´ve my freedom of speech, but I don´t have the duty of speech. Just call me a chicken, when I use this right to protect myself.

 

´Cause there is only me to protect me, and I can only die once..,.

 

Each time I´m outside Denmark in order to exhibit, I´m hold against the drawings which another Danish male artist created back in 2005, ... - oh yes and I´m even hold against the drawings that some Swedish artist are creating, too.... AND I`M SICK AND TIRED OF IT!, -just like I´m tired of being threatened because of something other Danish artists have created, said or done. Because they´re sitting max protected at home in the Nordic countries, while someone else is an unprotected target when she out representing the country because of their drawings and art. `Cause we´re all being applied the same yeardstick outside Denmark and kept responsible for these satire drawings which other artist are creating. Deeply unfair, but that´s reality in this world.

 

In Denmark the Freedom of speech is only for the celebrities, the beatiful ones, those who yells out at the loutest decibel level  and for those who hurts other poeple. Anyway it´s only those who are the loudest screamers who are being heard, and I´m just a quiet person....  

A thinker.

 

For instance I think that it is the empty barrels who rumble most...

But because you´re the loudest screamer, you´re famous and get the opportunity to speech, nobody says you´re right, eehh? 

 

After the terrorism attacks  Feb 14th in Copenhagen, people has asked me, who has one of the most visited blogs in Denmark to decide my attitude to the things which  happened.....

 

- and believe me:  I have an opinion of what happened and about what is going on right now, but I´ll keep it to myself for my own personal security.

 

Best regards

Lisbet Lark.

 

 

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

Dansk version af bloggen d. 26/2 "Freedom of Speech * Ytringsfrihed"

 

"Enhver fortolkning af kunst, afhænger af de øjne, der ser, de ører, der lytter og sidst, men ikke mindst af den hjerne, der fortolker indtrykkende, samt den oplevendes baggrund, værdisæt og hensigter."

Citat: Lisbet Lærke , 2009.

 

Min forrige  blog blev skrevet d. 12/2.

Angrebet mod ytringfrihedsmødet i København kom d. 14/2.

D. 16 / 2 gled denne hjemmeside, som den eneste gallerihjemmeside i Danmark i sort på den nationale sørgedag i forbindelse med begge terrorangreb i København. 

D. 20/2 rundede denne Box-blog, der blev oprettet d 2/1 2012 de 70.000 læsere.

 

Mange af mine læsere havde nok forventet, at jeg lige efter terrorangrebet i København ville jeg rydde bloggen med et vredt indlæg om dét, der skete. Men det valgte jeg at lade være med, fordi ytringsfriheden for mig blandt andet også handler om friheden til at ytre sig, når tidspunktet er rigtigt for én selv, og ikke på et tidspunkt, hvor det er farligt at ytre sig fordi éns primær miljø er gennemsyret af vrede…- og når man er en dansk, kvindelig satiretegner uden bodyguard og med en censureret udstilling som satiretegner på CV´et, og var den eneste antagede kunstner med en ikke-religiøssatiretegning, antaget på en censureret udstilling i 2014 som handlede om religiøs satire, kan man godt stikke piben ind og tillade sig at forsvinde fra jordoverfladen for en tid….

 

Det er i orden at være en anti-helt og sige ”Jeg skal ikke have klinket noget” og holde sin mund og midt i Ragnarokket,  for ikke få ørerne i maskinen, indtil stemningen omkring én har lagt sig og de ”hysteriske kællinger” har brændt så meget krudt af, at man kan ytre sig uden at såre nogen. For ytringsfriheden er også retten til IKKE at ytre sig. Jeg har friheden til at ytre mig, men jeg har IKKE pligten til at ytre mig. Så kald mig bare en kylling, når jeg benytter mig af denne ret for at beskytte mig selv.

 

For der er kun mig til at beskytte mig, og man kan kun dø én gang ..,.

 

Hver gang jeg er i udlandet for at udstille, må jeg høre for de tegninger, som en anden dansk kunstner har tegnet tilbage i 2005, ja jeg må endda høre for de tegninger som de svenske tegner også, OG JEG ER DØDTRÆT AF DET!, -ligesom jeg også er dødtræt af blive truet p.gr. a noget andre danske kunstnere har tegnet, sagt eller gjort. For de sidder hjemme med max. beskyttelse, mens vi andre er rene skydeskiver, når vi er ude at representere landet, p.gr. a de tegninger og dén kunst, de har lavet. For vi bliver alle skåret over én kam og holdt ansvarlige for dé tegninger, som andre kunstnere har lavet. Dybt unfair, men sådan er realiteterne i denne verden.

 

I Danmark er ytringsfriheden er KUN for de kendte, de smukke, dem, der råber højst, de ekstroverte og dem, der gør andre fortræd. Det er alligevel kun dem, der råber højst, der bliver hørt, og jeg er et stille menneske. 

 

En tænker.

 

Jeg tænker f.eks , at det er de tomme tønder, der buldrer mest.

 

Men fordi du råber højst, er kendt og får muligheden for at komme til orde, er det jo ikke sikkert, at du har  ret, vel?

 

Efter terrorangrebet på ytringsfriheden d. 14/2 2015, er jeg, der har én af Danmarks  mest velbesøgte blogge, blevet opfordret til at komme med min mening om ytringsfriheden og forholde mig til dét der skete.

- og tro mig, jeg HAR en mening om dét, der skete, og om, hvad der foregår lige nu, men af hensyn til min egen personlige sikkerhed, holder jeg den for mig selv.

V.h Lisbet Lærke.

 

Del siden