27-05-2015

Pruh!! Alle mine heste * Whoa! My gee-gees!

Woooha!  Gee-geees! 

No, it´s not my very first horses I´m drawing right now.

(Photo of my  next Tisvilde Illustration in progress, "Riders on the beach1").

It´s my 2nd horse illustration.

My first one, "Etruscan Chariot" and a Roman battle "Battle Scene", ancient history illustrations, are on their way to a museum exhibition at Sardinia in the Mediteranean at Museo Archeologico di Olbia here only 1 month after, I´ve published my new illustration line, which I developed in Paris last year.

Presented at my current exhibition "Tisvildelærrederne", which has just had it´s preview. The 3 available "Tisvilde drawings (illustrations: "Butique Ulpedulle, April 2014", "Legende børn på Stranden1" and "Strandhuse1",) were sold within the first 5 minutes of the exhibition and those and the rest of the sold artworks  during the 3 Whitsun days are now on their way out to their new owners.  Artworks were tradet in real life (by showing up), via FACEBOOK and via this web-sites contact-page in a number, which I didn´t thought was possible: 18 % of my available artworks has been sold primarily to art collectors and customers outside Denmark, so these days I´m packing them for shipping and delivery. All sold artworks until Monday May 25th will be shipped today.

Right now I´m in the middle of a planned break in the exhibition where a lot of logistically things has to be taken care of, ´cause I don´t have time for them after the exhibition, and I´m valuing keeping my agreements and giving my customers an extensive service and discretion. Considering the last mentioned item: It has been regarded as a provocation that photographing is not allowed at the exhibition in a contemporary time where everything about being exposed in the social medias..... But partly, as an illustrator I cannot afford to give away alle my unique illustrations to people who visit the exhibition, photograph all my artworks and go home and print posters out of them , and partly, some of my customers and other interested don´t want to be exposed on the social media or on the internet. You have to buy my art in order to be able to bring it with you home. I got some new customers, who appreciate my discretion policy. If sale goes on like it has started on this show, my svery small storage of available artworks will be emtied before this exhibition ends.

But back to my next museum exhibition, which is no 4 in my museum exhibition row within 3 years, and my no 2 as a naturalistisk illustrator: A couple of months ago after my participation at the London Art Biennale with my very first naturalistic nude painting; I noticed a rise in price, when my next juried exhibition, travelling exhibition or museum exhibition appeared,.. - and eeeeeh, ... that´s now...

Therefore all prices on all my available artworks will be rised with 5% at midnight between Sunday May 31th and Monday, June 1st 2015 Danish time.  All agreements about buying art BEFORE midnight May 31st will be kept and charged the current prices, while all prices on available  (not sold) artworks from Monday morning June 1st on this website, at the exhibition "Tisvildelærrederne", and in the cataloque have been rised.

Exhibition "Tisvildelærrederne" opens again Sat. May 30th and takes place until June 5th 2015 all days open from 2-5 PM Danish time.

Best regards

Lisbet Lark, former abstract painter and contemporary naturalistic illustrator. Working from orders.

NB: I sell my A4 size illustrations (21 x 29, 5 cm) without frame but in a specialdesigned cardboard folder, which I´ve created for shipping and transport without damaging them. Easy to take out and place in your own frame. Very good for shipping. A small video showing the practically use of it has been uploaded on this page

 http://www.gallerioctopusart.dk/37312918

- and right now I´m realizing the rest of my sketches for the quote (12) of my "Tisvilde illustrations"  planned for this year. So if you´re interested in them. please follow this above linked page. The horse Illustration in progess is one of them. 

Add. May 29th 2015: The shown horse "Tisvilde illustration" in progress, "Ryttere på Stranden1" ( Riders on the beach1) is now finished, and has gone into the exhibition "Tisvildelærrederne" and netgallery from May 30th.  2015. Illustration artwork is for sale.... - aaaand, well the web-administrator went crazy when he saw this new drawing of mine, so he has played a little bit with the front page design of this web-site.. 🙂

ADD: May 31th 2015, 1PM: The finished shown "Illustration artwork: "Ryttere på Stranden1" (Riders on the Beach1" is SOLD.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dansk oversættelse af bloggen d. 27.maj 2015.

Pruuuh! Alle mine heste!

Nej, det er ikke mine allerførste heste, jeg er i gang med at tegne lige nu (Foto af mit igangværende arbejde med min næste "Tisvildetegning" (illustration) "Ryttere på Stranden1."

Det er min 2. hesteillustration.

Min første,  ”Etruscan Chariot” samt kampscenen ”Battle Scene” , oldtidsillustrationer, er på vej til en museumsudstilling på Sardinien i Middelhavet på Museo Archeologico di Olbia her kun 1 måned efter, jeg har offentliggjort min nye tegnestreg, som jeg udviklede i Paris sidste år,  i anledning af min udstilling ”Tisvildelærrederne”, der lige har haft fernisering. De 3 available Tisvildetegninger inkl plakatværket, blev solgt indenfor de første 5 minutter af udstillingen, og de og resten af de solgte værker i løbet af de 3 Pinsedage, er nu på vej ud til kunderne. Der er blevet handlet både in real life ved fremmøde, via FACEBOOK og via denne websides kontaktside i et omfang, jeg ikke troede var muligt: 18 % af mine værker er solgt primært til kunstsamlere og kunstkøbere fra udlandet, så i disse dage står den på emballering, shipping og forsendelse.

Lige nu befinder jeg mig midt i en kort planlagt pause i udstillingen, hvor en masse praktiske ting skal ordnes, fordi der ikke er tid til dem bagefter og jeg sætter pris på at overholde mine aftaler og behandle mine kunder med en udstrakt service og diskretion.  Med hensyn til det sidste, så er det blevet opfattet som en provokation, at der ikke må fotograferes under udstillingen, men dels, så har jeg ikke råd til at forære mine værker væk som illustrator ved at folk står og fotograferer dem og går hjem og får dem trykt op, og hænger dem op på væggen, og dels så er der flere af mine seriøse kunder, der ikke vil eksponeres i de sociale medier og på internettet. Så man skal købe kunsten for at få den med hjem. Jeg fik et par nye spændende kunder, der sætter pris på min diskretionspolitik.  Hvis salget fortsætter på denne måde, bliver min beholdning af available kunstværker ribbet totalt, inden udstillingen er slut.

Men tilbage til min næste museumsudstilling, som er nr. 4 i rækken indenfor 3 år og min nr 2 som naturalistisk tegner:  For et par måneder siden , efter min deltagelse på London Art biennalen med mit allerførste naturalistiske maleri af et nøgent menneske, varslede jeg en prisstigning næste gang jeg fik værker ind enten på en censureret udstilling, biennale eller på et museum. … -og næste gang .... æææææh, ...... - det er altså nu.

Derfor stiger priserne med 5 % på al min billedkunst på denne side pr 1. juni kl . 00.01. De nuværende priser og alle aftaler, der indgås FØR søndag d. 31.maj d. slutter ved midnat DANSK TID, afregnes stadig efter de gamle priser, mens alle priser mandag morgen, d. 1/6 er steget på såvel denne hjemmeside, i kataloget som på udstillingen ”Tisvildelærrederne.”

Udstillingen ”Tisvildelærrederne” åbner igen næste gang lørdag d. 30.maj og varer indtil den 5.juni 2015. Åbningtider: kl 14-17.

Lisbet Lærke, tidligere abstrakt maler, nuværende naturalitisk illustrator og maler.

NB: Alle mine A4 str. illustrationer ( 21 x 29, 5 cm) sælges uden ramme men i en  specialdesignet pap-mappe, som jeg har designet til shipping og tranport, så de ikke går i stykker under transporten. De er nemme at tage ud og placere i din egen ramme. MEGET velegnet til shipping og forsendelse.  En lille video, der viser brugen af den er blevet uploadet på siden med naturalistske Illustrationer og malerier:

 http://www.gallerioctopusart.dk/37312918

- og lige nu er jeg i gang med at realisere resten af mine skitser til mine "Tisvildetegninger" kvote for i år (samlet årskvote ialt: 12 stk) . Så hvis du er interesseret i dem, : Følg linket herover. Min igangværende hesteillustration fotoet er én af dem .

Tilføjelse d. 29.maj 2015: Den viste heste "Tisvildetegning", "Ryttere på Stranden1" er blvete færdig og indgår i udstillingen "Tisvildelærrederne" fra d. 30.maj 2015, hvor den er til salg.

Tilføjelse d. 31. maj 2015 kl 12.57: Den viste heste illustration "Tisvildetegning", "Ryttere på Stranden1" er SOLGT!

Del siden