15-06-2015

Exhibition Museo Archeologico di Olbia, Sardenia, Italy June 13th - June 21st 2015

(Den danske version af bloggen ligger som sædvanligt nedenunder den engelske).

"He who laughs last, laughs best…"

Once, some years ago, when I was an abstract painter in Northern Jutland, DK, all the naturalistic painters in the area laughed at me, because as they said I “couldn´t paint anything which looked like in real life.”

"Battle Scene", by Lisbet Lark,

2015, Tisvilde, DK.

Well, I hope you´ve finished laughing op there....

´Cause while you´re still painting in your garages for storing, I´m having my very 1st museum exhibition as a naturalistic drawer and illustrator, antique illustrator only 6 weeks after I´ve published my new illustration line in a black / white version and in a coloured version. Now I´m working from orders.

They also laugh at me, because I´m a perfectionist, a detail person. Actually I´m so much a detail person that I, who live my daily life about 2500 km north Sardinia in a cold, cold country, has been able to create artworks which fits 100% into an archeologically Museum in another culture in a country, I´ve never visited before. My exhibited artwork “Battle Scene” was created after a deep research on the history of the museum, remainings of old ship construction drawings, old ancient history, and a virtuel google view walk inside Museo Archeologico di Olbia, watching the rests of the ancient wreckages from the 24 ancient war ships, which were found in the harbour of Olbia in 1999, and are the reason, that this museum was built.

“Battle Scene” has taken place right here on this spot.

It illustrates how the invading ships and soldiers looked on this place 2600-2900 years ago when attackers arrived at this precious and proud island, which has been fighting for it´s independent life and freedom, as long as history goes back.

Today, Sardinia is a wonderful island full of lagunes, ancient history, great experiences. The island is also a pearl of a “time out” artist residence for a Danish artist who needs to get away for a period from a country who only counts, tributes and protects artists, who spoil its reputation in the rest of the world in order to get attention themselves, instead of valuing the ones of us, who goes out unprotected and built cultural bridges, simply because we get the respect and accept we need out here and because we have the artistically skills on the lewel which are demanded for doing it. There is no art in spoiling what has taken generations to built up. Hurting other people´s feelings on purpose and continuing doing it though you know you´re doing it, takes no brain activity. It is just pure destruction in order to get press attention. No, art is to be able to fit in, create your own unique artistically universe within the limits you get, no matter where you are on Earth.

While I´m at Sardinia, two “Freedom – of Speech” meetings in DK are taken place, “Folkemødet på Bornholm”, and a meeting in “Trykkefrihedsselskabet”,  I´ve also been invited to both democracy discussing events, but never went there. I´m boycotting both of them. Boycotting a system, where a few artists who come from outside DK are being offered maximum police protection while practicing their rights to “Freedom of speech” in my country, while I and other Danish international recognized drawers are expected to be heroes defending them and take the bullits for these non-recognized “Reality star”-artists from foreign countries who shows up with all their “Ladies in waitings” and demands 100% loyality. How much do they cost the Danish society in money and prestige?

I don´t know, but I know that The Danish society, foundations and Government is not supporting me as a Danish artist in any way at all. That´s why I´m not dued to be there for those foreign artists who come from outside DK to DK, and who are being supported from top to bottom by the danish society… I ´m forced to pay to their financial support and protection over my taxes, that´s enough, … I´ve had it! Nobody can expect more from me, when I also have to survive as an artist myself and pay for all my artistically expenses concerning my own exhibitions outside DK myself without any moral- or financially support from anywhere.

Anyway, I´m enjoying my time in Olbia, enjoying to work here during my musuem exhibition, which is my 4th within 3 years.  Feeling very inspired. New sketches has been done. Sketches and research for Olbia –illustrations” á la my  coloured line “Tisvilde tegninger”… I only work from orders as I need time and space for so much other artistically activities, so please, if you are an interested potential customer or collector for this type of unique artworks of mine,  contact me through this web-sites contact page. Then I´ll start illustrating this antique ancient city and its daily life.

Otherwise: Who knows? Maybe some day art by Lisbet Lark created here in Olbia will be shown at a juried exhibition somewhere on earth.

Best regards

Lisbet Lark, Olbia, Sardinia, Italy, June 15th 2015.

NB: during the exhibition period June 13th- June 21st my 2 artworks "Etruscan Chariot" (my very 1st naturalistic horse illustration)and "Battle Scene" are for sale through galleria Il collezionista i Rom.

Contact:

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dansk udgave af bloggen d. 15.juni 2015:

"Exhibition Museo Archeologico di Olbia, Sardinia, Italy."

Udstilling på Det Arkæologiske Museum i Olbia på Sardinien.

"Dén, der ler sidst, ler bedst…" 

Engang for nogle år tilbage, da jeg var abstrakt maler i Nordjylland, grinede alle de lokale naturalistiske malere af mig, for som de sagde: jeg "Kunne jo ikke male noget, der lignede noget fra det virkelige liv." 

Nå, hva´ så deroppe, har I fået tørret grinet af?....

For mens I stadig maler I jeres garager til at have stående i jeres kælderrum, har jeg min allerførste museumsudstilling som naturalistisk tegner, illustrator og oldtidsillustrator kun 6 uger efter, jeg har offentliggjort min nye naturalistiske illustrationsstreg i en sort/ hvid udgave og i en farvet udgave.. -og nu arbejder jeg efter bestillinger.

Jeg blev også til grin, fordi jeg er perfektionist, en detalje person. Faktisk så er jeg så meget en detalje person, at jeg, der lever mit daglige liv ca 2500 km nord for  Sardinien i et koldt, koldt land, har været i stand til at skabe kunstværker, som passer 100% ind i et arkæologisk museum i en anden kultur i et land, hvor jeg aldrig har været før nu. Mit for tiden udstillede værk: “Battle Scene” (se indsat foto) blev skabt efter en grundig og dyb research på museets historie, resterne af gamle skibskonstruktionstegninger, oldtidskunskab og en virtuel google view spadseretur indeni  Museo Archeologico di Olbia, hvor jeg hjemmefra studerede resterne af de 24 oldtids skibsvrag, som blev fundet i indsejlingen til Olbia Havn i 1999, og som er årsagen til, at museet er blevet bygget.  

“Battle Scene” har fundet sted lige her på dette sted, hvor værket nu er udstillet.

Det illustrerer hvordan virkeligheden så ud, hvordan de invaderende skibe og soldater så ud på dette sted for 2600- 2900år siden, når angriberne ankom til denne prægtige og stolte ø, som har kæmpet for sin integritet, kultur, uafhængighed og frihed som længe som historien går tilbage i tiden.

I dag er Sardinien en skøn ø fyldt med laguner, oldtidshistorie og storslåede oplevelser.  Øen lige midt i Middelhavet er også en  perle af en “time out” artist residence for en dansk kunstner, som har brug for at komme lidt væk fra et land, der KUN værdsætter, hylder og beskytter de kunstnere, der ødelægger dets rygte i resten af verden, i stedet for at værdsætte de af os, der går ubeskyttede ud og bygger kuturelle broer, simpelthen fordi vi herude får den respekt og accept for vores eksistens, vi alle har brug for, og fordi vi har de medfødte kunstneriske og menneskelige evner på niveau, der kræves for at kunne gøre det. 

Det er ingen kunst at ødelægge dét, som det har taget generationer at bygge op for vore forfædre. At såre andre menneskers følelser med vilje og fortsætte med at gøre det, selvom du ved at du gør det, kræver INGEN hjerneaktivitet. Det er bare ren destruktion for at få pressens opmærksomhed... Næ... kunsten er at kunne tilpasse sig, skabe sit eget unikke kunstneriske univers indenfor de givne rammer, uanset, hvor du befinder dig på jordkloden.

Mens jeg har opholdt mig på Sardinien, har 2 ytringsfriheds events fundet sted i Danmark: “Folkemødet på Bornholm" og et møde i “Trykkefrihedsselskabet”. Jeg var inviteret med til begge 2 demokrati diskuterende møder, men jeg sendte afbud til dem bagge 2.  Jeg boycotter dem begge 2.

Boycotter et system, hvor kunstnere, der kommer fra lande udenfor Danmark bliver tilbudt max. politibeskyttelse, mens de praktiserer deres ret til ytringsfrihed i mit land, mens jeg og andre danske anerkendte tegnere forventes at være heltene, der forsvarer dem og tager kuglerne for disse ikke-anerkendte "realitystjerne-"kunstnere fra andre lande, som dukker op med deres "hofdamer"  og forlanger 100% loyalitet.

De yder ikke noget konstruktivt til det danske samfund, de sætter ikke engang en udstilling op, når de er i Danmark. Hvad koster de så det danske samfund i penge og prestige udenfor Danmark?

Jeg ved det ikke, ... - men jeg ved, at det danske samfund, fonde og regering overhovedet ikke bakker op om eller støtter mig som dansk internationalt anerkendt kunstner på nogen som helst måde. Derfor er jeg heller ikke forpligtet til at støtte op om disse fremmede kunstnere fra andre lande, der bliver støttet i deres holdninger og destruktive adfærd af det danske samfund i h... og r...

Jeg er tvunget til at være med til finansiere dem og deres beskyttelse her i landet over skatten, det er rigeligt.... Ingen kan forvente mere af mig, når jeg også selv skal overleve som kunstner og SELV skal betale alle omkostningerne ved mit hastigt voksende kunstneriske CV af anerkendende udenlanske censurerede udstillinger, uden nogen former for moralsk eller økonomisk støtte nogen steder fra, når jeg er ude at repræsentere DK.

Man kan ikke engang i DK nedlade sig til at sige offentligt, at jeg gør et godt stykke arbejde, endsige lade mig eksistere eller deltage i den offentlige debat, dér, hvor det passer MIG at komme til orde.

NÅ, men jeg nyder mit ophold her i Olbia, nyder at arbejde her som billedkunstner i 30 graders varme og sol under min museumsudstilling, som er min 4. i løbet af 3 år. Meget inspirerende.  Nye skitser er lavet. Skitser og research til "Olbia-illustrationer" a la den farvede illustrationsstreg, som mine Tisvildetegninger er i.. Jeg arbejder KUN efter bestilling, da jeg har brug for plads og tid til andre kunstneriske aktiviteter, så hvis du er en seriøst interesseret køber /samler til denne type af mine unikke værker, så skriv til mig via denne hjemmesides "Kontakt"-side, så vil jeg gå i gang med at tegne oldtidsbyen Olbia og dens daglige  liv, så snart jeg er færdig med at tegne årets kvote af "Tisvilde-tegninger."  

Men ellers... Hvem ved? ... Måske en dag vil der være kunst skabt af mig med "place of origin: Olbia, Sardinien"  at finde på én eller anden censureret udstilling ét eller andet sted i verden.

Venlig Hilsen

Lisbet Lærke.

 NB: I udstillingsperioden fra d. 13.- 21.juni 2015 er begge mine 2 værker "Etruscan Chariot" (min allerførste naturalistiske hesteillustration) og "Battle Scene" til salg igennem Galleria Il Collezionista i Rom.

Kontakt:        http://www.art-gallery-ilcollezionista.it/galleria-arte-roma.htm

Tilføjelse:

Denne blog blev i sin helhed lagt ind i både den danske og den engelske version kl 12.00 d. 15. juni 2015.

Ved et tilfælde konstaterede jeg, kl . 16.00 samme dag, at 3/4 af den var blevet fjernet. Denne blog er et medie. Derfor bryder du som 3. person min Grundlovssikrede ytringsfrihedsret ved  at bemægtige dig magten til og gå ind og fjerne eller redigere i dén udgave af bloggen, jeg har lagt ind, også er det sådan set lige gyldigt, hvem du er og om du har en dommerkendelse til det eller ej.

Derfor vil bloggen blive lagt ind igen og igen i den fulde version, indtil den får lov til at ligge her i fred. Gentagende forsøg på denne måde på at fratage mig  eller krænke min ytringsfrihed vil blive politianmeldt.

Med venlig hilsen

Lisbet Lærke.

Del siden