08-07-2015

Værkstedsmåned * Atelier month

(Den danske version af bloggen ligger som sædvanligt nedenunder den engelske).

Reeelaaax!

Most people in DK do that in July, it´s the biggest shool holiday month of the year.

(Next Tisvilde illustration nr 6 called: "Hov"

in progress, status July 21st 2015)

After 1 biennale (in London, juried), 1 exhibition as a selected artist (in Berlin), 2 exhibitions in Kulturhulen in Tisvildeleje and 1 museum exhibition as a selected artist at Sardinia, Italy within 1 /2 year, debuting as a naturalistic drawer, illustrator and painter, and and a great 50 y.o birthday at The Wiking Ship Museum of Roskilde and ship M/S Sagafjord, I think I´ve deserved some spare time, some self-care time in the deck chair.

I need some reading while relaxing. Therefore, it´s also now, I´ve open for Calls For Entry for international juried exhibitions, museums exhibitions and biennales, exhibitions which are taking place from Jan- April 2016 ( Week 2-week15). Please, use the contact page, "Kontakt / Contact", on this website. Your message won´t be published, when you push the "Send"- botton.

Otherwise, when my skin needs to get out of the sun and heat (it´s 35 degrees in DK right now), I´m working in my non-public workshops /atelieres with orders, creating and inventing new things, an orientally entry, my specially designed furniture design, and not least my next exhibition at the Woven Heart Art Museum, which takes place from medio Oct- mudio Dec. In July I´m also building on some home decoration in my private home, which we took over last year after having our previous new built home destroyed by flood in 2014. An unprepared event in my life, so restoration and home decoration of my new home takes place over time, when I´ve got time and personal energy left for it.

- And then some costume trials, preparations, reading of a film manuscript and some deep resseacrh on a role has to be done, too. Great activity for the deck chair.

A lot of great and funny events are going on right now in Tisvildeleje, but I´m not the party type, I love silence and silent events, - and our nice neighbours needs some privacy to enjoy the sun during July, so therefore, the artist group "Kulturhulen" , which have been active whole winter from October last year to this June has decided to work elsewhere in our other and non-public decrete atelieres ansd studios, when we´re not working together with The volunteers of The Woven Heart Art Museum.

Anyway, I´m continuing working on full-filling this years quote of creating my "Tisvilde tegninger" (Tisvilde Illustrations)  in July, too.  My FB- fiends will be able to follow this part of my work, and running pics of artwrok in progress will be posted as pics in this blog. Finished illustration artworks will be posted on the item: "Malerier, naturalistiske" as usual.

Some nice people has started building up a menu item called "Museum exhibitions", too, on this website, showing my museum exhibitons till now.

Have a nice summer.

Lisbet Lark.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dansk version af bloggen d. 8/ 7 2015: "Værkstedsmåned * Atelier måned"

Slaaap aaaaa´!

Det gør de fleste mennesker i DK i juli måned. Det er den største skoleferie måned i årets løb. Efter 1 biennale (London, censureret), 1 udstilling som selected artist i Berlin, 2 udstillinger i Kulturhulen i Tisvildeleje og en museumsudstilling på Sardinien, Italien som selected artist inden for det sidste halve år, debutterende som naturalistisk tegner, illustrator og maler, - og en skøn 50-års fødselsdag på Vikingeskibsmuseet i Roskilde,...- Tjaaa, så synes jeg ærligt talt også, at jeg har fortjent lidt fritid og self-care tid i liggestolen.

Jeg har brug for noget læsestof, mens jeg slapper a´. Derfor har jeg nu åbent for Calls for Entry" til internationale censurerede udstillinger, museumsudstillinger og biennaler, udstillinger, der skal finde sted i perioden fra Jan- til April 2016 ( Uge 2-15). Så brug Kontaktsiden "Kontakt / Contact" . Din besked vil ikke blive offentliggjort på siden, når du trykker "Send".

Ellers, når min hud har brug for at komme væk fra solen og heden, arbejder jeg i mine ikke-offentligt tilgængelige værksteder / atelierer med ordrer, skaber og opfinder nyt, et orientalsk entry, mit eget specialdesignede møbelbyggeri, ikke mindst opbygningen af min næste udstilling på Julehjertemuseet, der starter i midten af oktober og varer til midten af december i år. Juli bruges også til at fortsætte med at ombygge og opbygge mit nye private hjem, et håndværkertilbud, som vi overtog i 2014,  efter at vores forrige nybyggede hjem blev oversvømmet. En uforberedt begivenhed i mit liv, så restaureringen, opbygningen og indretningen af det foregår løbende over tid, når jeg har tid, personligt overskud, energi og ressourcer til det.

- Også er der lidt kostumeprøver, forberedelser, læsning af et filmmanuskript, lidt dybtgående ressearch på en rolle.

Storartet aktivitet til liggestolen.

Der foregår en masse spændende ting lige nu i Tisvildeleje, men jeg er ikke lige "party"- typen, foretrækker fred og ro og stille events, - og vores søde naboer har brug for privatliv til at nyde solen i Juli, så derfor har kunstnergruppen "Kulturhulen", der har været aktiv hele vinteren igennem fra oktober måned sidste år og til juni måned i år besluttet at arbejde andre steder i vore private ikke-offentligt tilgængelige, diskrete atelierer og værsteder i juli måned, når vi ikke arbejder sammen med Julehjertemuseets frivilliggruppe.

Men uanset hvad, så fortsætter jeg med at arbejde på at fuldføre dette års kvote af "Tisvilde-tegninger" i Juli måned, også. Mine FB-venner kan følge denne del af mit arbejde, og den løbende process med at tegne dem, vil blive lagt på dette blogindlæg foto for foto, ligesom administratoren af siden også vil lægge de færdige værker over under menu-fanen "Malerier, Naturalistiske"

Nogle søde sjæle har startet et nyt menu punkt op på denne side, "Museums exhibitions", (museumsudstillinger) der oplister mine museumsudstillinger én for én.

Go´sommer!

Venlig hilsen

Lisbet Lærke.

Del siden