23-07-2015

Bumme-lumme-lum!

(Den danske udgave af bloggen findes som sædvanligt nedenunder den engelske)

English version:

"Do you think, you would be able to exhibit and visit our museum, whithout relieving yourself on the floor?"

August 1st. 2015: Finished artwork

"Tisvilde  llustration no 6 / 2015,"Hov!" by Lisbet Lark

RESERVED. (SOLD).

Copyright on artwork: Lisbet Lærke / Lisbet Lark

Whaaaattttt?

During the last couple of weeks, I´ve received calls for entries for juried exhibitions, museums exhibitions and travelling exhibitions, and the above asked question came from a concerned museum, which obviously wanted to make sure, that I had gone through elementary potty training, before they send me a call for entry.

What to answer on that question in order to get the call for entry?

I´m happy to be able to say, that I live in a free country. Sometimes some particular persons in it behave ................ But that it literally is something I have to defend outside DK in order to get censidered for a call for a recognizing international exhibition... I didn´t see that one come...

This lead question came the day after a Danish artist, who as the Danish press so diplomatic describes him "expresses himself through body liquids" sat at the floor in Kunstfonden (Art Foundation of State) showing his protest against what he means is the fact, namely that finansially art support, sponsored by the Government only goes to the all artists in Copenhagen area.

Well, as a satirist, one can choose to put on one´s  humour glasses in stead of feeling insulted by an enquiry like that, so my answer was:

"Yes, I think I´m able to handle that as an international recognized museum- and biennale artist, and I think I´ve proved it till now.

The possibility ... - that isolated other individuals in the Danish art society still havn´t passed  the development- and communication level of a 3 years old male primate, which still have a development potential within ordinary good behaviour and manners and therefore needs to express himself in this way in order to get the attension of the Danish press and to fill out the quota of Danish male artists selection of artworks at Danish Museums, which is right now 90%, - can´t be ruled out."

THEN I got the call for the museum exhibition with the following relieved answer:

"Great! Because in our country, grown people who behave like that are put to jail, are being claimed for compensation or are getting into forced psychiatric treatement, if they are not mentally retarded or dull. 

Honoured, selected artist, we´re looking forward to see your entry....."

Oh yes, it has been an experience to open my mailbox this time...

During the breaks in all the other activities, I´m  involved in right now, I enjoy my time creating my next Tisvilde illustration No 6 "Hov!", which you´ve been able to follow in this blog for some time. My first 5 illustrations of daily life in Tisvildeleje has been sold. No 6 and forward are also for sale. One by one as I finish them, they´ll be put in the gallery menu item: "Malerier, naturalistiske"...- and a new process- serial with my next illustration will be shown as a running pic series here in my Box-blog.

Best wishes

Lisbet Lark, a not- finansially supported Sealand / international artist.

NB: Call for entries for museum exhibitions as well inside DK as outside DK are still welcome, especially if exhibition takes place AFTER New year 2015-2016 as my calendar is booked up until December.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

(Dansk version af bloggen "Bumme-lumme-lum!" d 23.juli 2015)

"Tror du , du ville kunne udstille og besøge vores museum , uden at besørge på gulvet?"

Øøøøh, whattttt?

I de sidste par uger har jeg modtaget calls for entries til censurerede udstillinger, museumsudstillinger og rejsende udstillinger, og ovenstående spørgsmål kom fra et bekymret museum, der lige ville sikre sig, at jeg var blevet pottetrænet hjemmefra, inden de sendte mig et call.

Hvad skal man nu svare til dét spørgsmål for at få call´et? 

For nok er man da glad for at kunne sige, at man kommer fra et innovativt land. Men der er altså indimellem personer i DK, der opfører sig.......... At det ligefrem er noget, man skal forsvare udadtil for at kunne komme i betragtning til en anerkendende international udstilling. Dén havde jeg ikke lige set komme.

Ovennævnte spørgsmål kom dagen efter, at en dansk kunstner, der, som pressen så diplomatisk skriver det, "udtrykker sig ved hjælp af sine kropsvæsker", havde sat sig og skidt på gulvet hos Kunstfonden i protest over, at han mener at det næsten er Københavnske og Sjællandske kunstnere, der får kunststøtte.

Nu kan man jo som satiriker vælge at se lidt frisk og  humoristisk på sådan en henvendelse, i stedet for at blive fornærmet, så mit svar til museet blev:

"Ja, det mener jeg nok, at jeg som internationalt anerkendt museums- og biennalekunstner kan overskue og allerede har bevist, at jeg kan.

Men det kan da ikke udelukkes, at enkelte andre individer i den danske kunstverden, endnu ikke er kommet udover den 3-årig hanprimats udviklings- og kommunikationsniveau, stadig har et udviklingspotentiale indenfor almindelig god opdragelse og pli, og derfor er nødt til at udtrykke sig på denne måde for at kunne begå sig, få den danske presses opmærksomhed og for at kunne opfylde kvoten for mandlige danske kunstneres antagelse af værker på de danske museer, som ligger på 90%.

SÅ fik jeg prompte call´et til museumsudstillingen, med følgende lettede svar:

"Det var godt, for hos os, kommer voksne personer, der opfører sig sådan i fængsel, får et erstatningskrav eller kommer i tvangs-psykiatrisk behandling, hvis de da ikke lige er underbegavede eller udviklingshæmmede.

Ærede, udvalgte  kunstner, vi ser frem til dit entry, her kommer kravene til det ......."

Jo, det har været lidt af en oplevelse denne gang at åbne sin mailboks.

I pauserne mellem alt det andet, jeg laver lige for tiden, bliver der tid til tegne på min næste Tisvildetegning nr 6 "Hov", som du har kunnet følge her i blokken. Mine 5 første illustrationer af dagliglivet i Tisvildeleje, er blevet solgt. Nr 6 og fremefter er til salg. Efterhånden som de én ad gangen bliver færdige, vil de blive lagt over i galleripunketet "Malerier, naturalistiske" i menuen....- og en ny process-følgeton med den næste tegning vil blve vist løbende her i Box-bloggen.

Venlig hilsen Lisbet Lærke,

en ikke-kunststøttet Sjællandsk / international kunstner. 

NB: Calls for entries fra såvel museer i Danmark som uden for Danmark er stadig velkomne, især hvis udstillingsperioden ligger EFTER nytåret 2015-2016.

Du finder mit kunstner CV samt listen over mine museumsudstillinger her på siden, eller den korte version på London Art Biennalens hjemmeside:

- også skal jeg måske lige tilføje, at hvis den pågældende mandlige kunstner, hvis navn end  ikke er fundet værdigt til at blive nævnt i denne blog, møder op og besørger på gulvet i dét lille private museum i udkantsdanmark, som jeg selv er direktør for, bliver han filmet til bevismateriale, mens han gør det + udstyret med kost og fejeblad, sat til at gøre rent efter sig, derpå smidt ud, politianmeldt for hærværk samt mødt med et erstatningskrav, da det lille ikke-kunststøttede private museum bor til låns i en privat beboet og privatejet ejendom.  De journalister, han har tilkaldt under den grundigt forudgående planlægning af sit "Kunstværk" vil ikke få tilladelse til at fotografere ham, mens han performer det.

Del siden