21-12-2012

Et spørgsmål om overlevelse / A question of survival.

(Dansk version længere nede i bloggen)

 

Uuuh-uuuh, is anybody there-ere-ere-ere-re? ..... 

 

- You also survived on Dec. 21th. 2012?

Well, we´re 2 then!.

Actually, I don´t believe in the world disaster theory at all, but I have the intuition that a whole new world order will be established in the coming year.

 

I barely got through the last week after returning from Izmir. It was a somewhat clammy lap to climb the "North Pole" after the summer temperatures down there. Wow, it was great. I was wondering if there is a museum in Bali or so, who would like a permanent exhibition next year that I can come down and help to open some days in December?. 😎

In the past week, I have resumed my normal artistic work, so another entry was sent off to assessment somewhere, a few Christmas orders (table decorations) have been completed and handed over. We are in the fortunate position that we in January to pay the last quarter rent on P. Nørkjærs place, then we are  economical free in terms of finding a new place to be, both with an eventually new gallery and the upcoming woven heart museum, that we are building up. But actually I´m doing fine without a gallery of my own. Enjoying my freedom.

 

I've been working on a special showcase throughout December for my 6-shredded Christmas heart feat with different front and back "Princess and the Pea". It is now decorated on the outside and a new mirror and new glass on the sides has been put on at  the glazier, while I have been in Izmir.

 

We still have a single product left in our new Trendsales store. It is postcard with my 6-shredded Elvis Prestley-Christmas heart portrait ", which is also very suitable for Valentines Card. Profits from the sale of these products goes to the building of the woven heart art museum, which is smoothly in progress and will do so throughout the coming year. It is a large project that takes time, because I´m the one that shall make the art for it and all the showcases and raise money for the project, too, but it'll be finished at one time or another, I have so far completed all my goals, and faster than planned.

My trip to London Art Biennale in 2013 has been ordered, and my paintings, 2 pcs of optically illusions arrived in London while I was in izmir.

 

 Merry Christmas to those of you  who celebrates that.

 Best regards

Lisbet Lark.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Dansk version:

Uuuh-uuuh, er der nogen- ogen-ogen-ogen?

 

har du også overlevet d. 21/12 2012?

 

Så ´vi 2!.

 

Faktisk så tror jeg overhovedet ikke på ”Verdens undergang teorien”, men jeg har en stærk intuition, siger mig, at der vil blive etableret en hel ny verdensorden i løbet af det næste år.

Jeg selv er lige med nød og næppe kommet igennem den seneste uge efter hjemkomsten fra Izmir. Det var jo en noget klam omgang at bestige ”Nordpolen” efter sommertemperaturerne dernede .  Hold da op, hvor var der lækkert. Jeg tænkte på, om der ikke lige er et museum på Bali eller deromkring, der kunne tænke sig en permanent udstilling til næste år, som jeg kan komme ned og være med til at åbne i et par dage i december?  😎

I den forløbne uge har jeg genoptaget mit normale kunstneriske arbejde, så der er røget endnu et entry  afsted til vurdering, et par julebestillinger (borddekorationer) er blevet færdig og afleveret, også er vi jo i den heldige situation, at vi i januar 2013 betaler den sidste kvartalshusleje på P. Nørkjærs Plads, hvorefter vi er frit stillet økonomisk med hensyn til at finde et nyt sted at være, både med et nyt galleri og med det kommende julehjertemuseum, som vi er ved at bygge op. Men jeg klarer mig egentligt ganske udemærket uden at have mit eget galleri. Nyder friheden.

 

 

Jeg har arbejdet på en specialmontre gennem hele december til mit 6-strimlede julehjertekunststykke med forskellig for- og bagside ”Prinsessen på Ærten”. Den er nu dekoreret på ydersiden og har fået spejl og nye gals i siderne hos glarmesteren, mens jeg har været i Izmir. Vi har fortsat et enkelt produkt tilbage i vores nye Trendsales butik. Det er postkort med mit 6-strimlede Elvis Prestley- julehjerte portræt”, der også er meget velegnet til Valentineskort. Overskuddet af salget af disse produkter går til opbygningen af museet, der skrider jævnt fremad og vil gøre det i hele det kommende år. Det er et stort projekt, som tager sin tid, men det skal nok blive færdigt på ét eller andet tidspunkt, jeg har indtil nu fuldført alle mine mål, og hurtigere end planlagt.

 

Min rejse til London Art Biennalen i 2013 er bestilt, og mine malerier, 2 stk optiske illusioner ankom til London, mens jeg var i izmir.

 

 Glædelig jul til de af jer, der fejrer den!

 

 V.h

Lisbet Lærke.

Del siden