16-01-2012

PYT!.... NEVER MIND! ....

Når jeg står på P. Nørkjærs Plads og maler om sommeren, får jeg tit "skyld" for ikke at kunne male / tegne noget, der ligner, men som man har kunnet se på forsiden i de seneste 5 dage, er det ikke tilfældet. Min papirkunst, både julehjertekunst og papcollage kræver, at jeg også kan tegne.

I de seneste par dage har forsidedesignet og  mit nyeste papirklip været inspireret af sol og sommer, og som ventet var der ingen relevante udstillingssteder i Nordjylland, der stillede med et konkurrencedygtigt alternativ til de indbydelser til censurering i udlandet, der dukkede op i mail-bakken, så 3 af mine veldrejede nordjyske piger i papirklip ryger til censurering i en europæisk storby, hvor man ikke er nær så lokalpatriotisk, som her i Nordjylland. .... Resten af de damer sættes til salg i Galleri Octopus Art.

Jeg kan ikke lave om på, at jeg ikke er født her, og man skal vælge sine kampe med omhu. Når nogle døre smækker i, er der andre, der åbner sig, så hvem gider at kæmpe for at få en 2 måneder lang upromoveret udstilling, man selv skal bruge tid på at gå og passe i en lille flække i Nordjylland, når man bliver bedt om at indsende værkerne til en censurering i Budapest?

Ikke jeg! 🙂

SÅ PYT!.

Lisbet Lærke, 

English version:

When I´m painting my sureal paintings on P. Nørkjærs Pl. in the summer, people often blame me for not being able to paint / draw something that looks like something, but as you´ve seen on the front of this web-site the last few days, that´s not true. My paper art, both my Christmas Heart Art and my collages demands that I can draw, too.

The latest days my frontpage design and my newest pieces of paper art have beeen inspired by sun and summer,  and as I exspected no relevant exhibition places in Northern Jutland came up with a competitive alternative to the invitations for judgement  outside Denmark, which appeared in my mail box, therefore 3 of my Northern Jutlandic beautiful girls cut in paper art is going to judgement in Budapest in stead .... The rest will be for sale in Gallery Octopus Art.

So never mind! 🙂

Lisbet Lark.

Del siden