08-01-2013

Danmarksindsamlingen / The Denmark Collection for Africa.

Backstage mobiletelfhone-photo from the Risby studios green screen in Copenhagen after a 1 hour long powerful

Backstage mobiletelfhone-photo from the Risby studios green screen in Copenhagen after a 1 hour long powerful "Make-under" Dec. 6th 2012.
During January and while I'm at the London Art Biennale, in Denmark some funny TV spots runs across the screen on the channels DR1 and TV2, which among others include Italian Grazia Lewi Weis and I to advertise "Danmarksindsamlingen", a huge TV-collection Red Cross and UNICEF show for Africa, which takes place in TV on February 8th.......
Before the London Art Biennale, I also take part in some recordings for a single day for an on-going TV series on TV2, which I cannot reveal anything about....
Currently I´ve trouble holding a brush in my hand for longer periods of time as a painter because of the gout, which as usual flare up in the winter. Therefore, it´s great somebody needs me for entertainment elsewhere .... Note: It´s Grazia at left..... Now WE´ve supported the collection, so now it´s YOUR turn.........................Best regards Lisbet Lark............................ DANISH VERSION: Backstage mobiltlf-foto fra Risby studiernes grønne skærm i København efter en 1 time lang kraftig "Make-under" d. 6. dec. 2012.
I løbet af januar og mens jeg er på London Art Biennalen, kører der i Danmark nogle tv-spots hen over skærmen på DR1 og TV2, hvor bl.a. italienske Grazia og jeg medvirker i TV-spotséne der reklamerer for "Danmarksindsamlingen", et stort TV-indsamling show for Afrika, som finder sted i TV 8th. Februar ....... Før London Art Biennale når jeg også at deltage i nogle optagelser en enkelt dag på settet til en løbende tv-serie på TV2, som jeg ikke kan afsløre noget om .... I øjeblikket har jeg svært ved at holde på en pensel i længere perioder som kunstmaler på grund af gigt, der som sædvanlig blusser op om vinteren. Derfor er det dejligt, jeg kan bruges andetsteds .... NB: Det er Grazia til venstre ..... Nu har VI støttet indsamlingen, så nu er det DIN tur ..... v.h. Lisbet Lærke.

Del siden