14-01-2013

1. censureret udstilling som maler / 1st juried exhibition as a painter.

Den danske version findes nedenunder den engelske.

 

English version:

I´m playing with your eyes and brain and I enjoy it... In 1993-1996 I went to occupational therapy school in Copenhagen and studied how the brain works, especially brain perception of stimuli. During the following 14years I developed my own way of painting, "Perceptionismen" , where I didn´t use white paint that contained a preservative my body could not tolerate. Perceptionismen was full of colors and optical illusions and in each of the major paintings from the period when I painted them, 2009-2012, I entangled up to 120 motives into each other and got people to practise painting exercise as new motifs appeared in my paintings depending on where you stood in relation to my paintings. In 2012 I discovered that the paint producers had stopped using the spectacular non declare obligationed preservative in the white acryllic paint, and new opportunities opened up for me. Among other things, I developed a new invention of the optical illusions, my half - aside, paintings, and the very first ones of those, "Optically Illusion1, Jean " and "Optically Illusion2, Ana ", are now being exhibited at my very first juried exhibition as a painter, the London Art Biennale 2013 in Chelsea Old Town Hall, in London Jan 23rd - Sat 26th 2013. It is possible to watch a video about my inspiration for them on youtube:

Some people has asked to see a photo of my source of inspiration , my 15-year-old daughter Marie, but I´m her mom, and  my job is to protect her and her interests in a period af her life where she´s fragile and I do that by respecting her wishes about not being exposed in the media, as she looks right now, because she´s deformed in her upper body and waiting to get her crumpled spine straightened out during surgery. Instead, it´s possible to watch a photo of Marie from before she became ill. It´s  from the music recordings in Norway in February 2011 for my Danish music release the quiet ballad "Rigdommens Poesi", where she was my classical guitarist. She's a little shaggy at the photo from the studio at the bottom of the link:

 

http://www.gallerioctopusart.dk/37312936
 
 
 
So my daughter Marie has inspired me to the very 1st of my half-aside paintings "Optically illusion1, Jean" and to my new invention "Half-aside paintings."

The other painting, which is selected for the London Art Biennale 2013, is my painting "Optically Illusion2, Ana", and as someone has already guessed, it's inspired by my own reflection. The London Art Biennale 2013 is my very first juried exhibition as a painter and to celebrate that fact I have designed a notebook with  "Optically Illusion2," Ana " on the front, which you can buy in my new TRENDSALES store, which opened in late november 2012, and where it is now also possible to buy my Danish music release "Rigdommens Poesi" and postcards with my 6-shredded woven paper heart "Elvis Prestley portrait" from my Christmas heart art exhibition  my portrait exhibition "Berømtheder ... Celebrities"

The canvases, my optical illusions, Jean and Ana are painted on, are 2 of my 4 Tisvilde Canvases, the 4 canvases I had room for when I in the summer of 2012 moved to Tisvilde with my daughter as part of a phased return to the Copenhagen area where my daughter can be treated and where I was born and lived the first 40 years of my life. In this context, I have benefited greatly from another media here on the Internet, namely my personal FACEBOOK profile. 

As I have developed myself as an artist in several art forms, music and lyrics,a need to separate my artistic updates from my private updates on FACEBOOK has appeared. Therefore, I  New Year 2012-2013 created the group "Lisbet Lark, the artist / kunstneren Lisbet Lærke", where you have the opportunity to follow my daily artistic work without involving you in my private life. FACEBOOK group "Lisbet Lark, the Artist / artist Lisbet Lark" will in the next 4 weeks be open in a way that everyone can see photos and read the entries. After that time it will be closed so that only group members can see the entries and comment on them. Both now and when the group is closed, please do not hesitate to find my FACEBOOK group, look into it. Please, activate the "Join this group" or "become a member of this group"-button in the upper right corner of the screen. I will add you if you want to follow my daily work in the studio, and my experiences as a multi-faceted artist in the future.
 

And now for something completely different ...
 
In October 2012 I helped four young talented female filmmakers from Aalborg University, when I played the role of the mother in their ethical short film "Far til 104" (Translation: "Father of the 104"). Duration: approx. 5 minutes. For a while it has been public on youtube and the young people went to the exam in it.
 
The shortfilm "Far til 104" is now together with 62 other shortfilms in the competition for the year 2013 nominated for the RIBER-awards which will be given on March 2013 Nordkraft in Aalborg:

 

 http://www.riberprisen.dk/?viewmode=movies&type=you&mid=245&test=

 

 

The London Art Biennale 2013 in Chelsea Old Town Hall is open from 23/1 - 26/1 2013. It starts with a Private View of specially invited on January 23 and ends after four eventful days with an AWARD distribution Saturday 26/1 2013th
 
Opening hours and other information about London Art Biennale 2013, where admission is free, you will find here, where you can also download the exhibition catalog:
 
http://www.londonbiennale.co.uk/

 

See you in London!
 
 
Best regards
Lisbet Lark.

 Dansk version:

Jeg leger med dine øjne og din hjerne og jeg nyder det... In 1993-1996 gik jeg på ergoterapeutskolen i København og studerede hvordan hjernen virker, specielt hjernens perception af stimuli. Gennem de følgende 14år udviklede jeg min egen måde at male på, "Perceptionismen", da  jeg ikke kunne anvende hvid kunstmaling, fordi det indeholdt et konserveringsmiddel min krop ikke kunne tåle. Perceptionismen var fuld af farver og optiske illusioner og i hvert af de store malerier fra den periode, hvor jeg malede dem, 2009-2012, viklede jeg op til 120 motiver ind i hinanden og fik folk til at dyrke maleri motion, da nye motiver dukkede op alt efter, hvor man stod i forhold til mine malerier. I 2012 opdagede jeg så, at kunstmaling producenterne var holdt op med at bruge det ikke-deklarationspligtige konserveringsmiddel i den hvide maling, og nye muligheder åbnede sig for mig, der blandt andet udviklede sig til opfindelsen af nye former for optiske illusioner, mine half - aside, malerier "Optically Illusion1, Jean" og "Optically Illusion2, Ana", som nu bliver udstillet på min allerførste censurerede udstilling som kunstmaler, the London Art Biennale 2013 i Chelsea Old Town Hall, i London . Det er muligt at se en video om min inspiration til dem på youtube:

 

http://www.youtube.com/watch?v=EvEzwEnSJpI

Der er nogle, der har bedt om at se et foto af inspirationeskilden,min 15-årige datter Marie, men hun vil ikke eksponeres i medierne, som hun ser ud nu, hvor hun er deform i sin overkrop og venter på at få sin sammenkrøllede rygsøjle rettet ud ved operation.  Jeg er hendes mor, og mit job er at varetage hendes tarv, beskytte hende i en skrøbelig periode af hendes liv og det gør jeg ved at respektere hendes ønske. I stedet kan du se et foto af hende fra før hun blev syg fra musikoptagelserne i Norge i februar 2011 til min musikudgivelse ”Rigdommens Poesi”, hvor hun var min klassiske guitarist. Hun er lidt langhåret på fotoet fra studiet nederst på linket:

 

http://www.gallerioctopusart.dk/37312936

Så min datter Marie har inspireret mig til maleriet ”Optically illusion1, Jean”.

Det andet maleri, jeg har med på London Art Biennalen 2013, er maleriet ”Optically Illusion2, Ana”, og som nogen allerede har gættet, så er det inspireret af mit eget spejlbillede. The London Art Biennale 2013 er min allerførste censurerede udstilling som kunstmaler og for at fejre dét, så har jeg designet en notesbog med motivet ”Optically Illusion2, ”Ana”, som du kan købe i min nye TRENDSALES-butik, der åbnede i slutningen af november 2012, og hvor det i øjeblikket også er muligt at købe min musikudgivelse ”Rigdommens Poesi” samt postkort med mit 6-strimlede flettede hjerte ”Elvis Prestley Portrait” fra min julehjertekunstudstilling portrætudstillingen ”Berømtheder … Celebrities”.

 

De lærreder, mine optiske illusioner, Jean og Ana er malet på, er 2 af mine 4 Tisvildelærreder, de 4 lærreder, jeg havde plads til, da jeg i sommeren 2012 flyttede til Tisvilde med min datter som et led i en etapevis tilbageflytning til Københavnsområdet, hvor min datter kan blive behandlet og hvor jeg er født og har boet i de første 40 år af mit liv. I den forbindelse har jeg haft stor glæde af et andet medie her på internettet, nemlig min personlige FACEBOOK profil.

I takt med, at jeg har udviklet mig som kunstner indenfor flere kunstarter, musik og tekster, er der opstået et behov for at adskille mine kunstneriske opdateringer fra mine private opdateringer på FACEBOOK. Derfor har jeg ved nytår 2012-2013 oprettet gruppen ”Lisbet Lark, the artist/ Kunstneren Lisbet Lærke”, hvor du har mulighed for at følge mit daglige kunstneriske arbejde uden at involvere dig i mit privatliv. FACEBOOK-gruppen ”Lisbet Lark, the Artist / Kunstneren Lisbet Lærke” vil i de næste 4 uger være åben, så alle kan se fotos og læse opslagene. Efter den tid vil den blive lukket, så kun gruppens medlemmer kan se opslagene og kommentere på dem i fred og ro. Både nu og når gruppen bliver lukket, er du velkommen til at finde den på FACE, søge ind i den, på knappen ”Bliv medlem af denne gruppe” i øverste højre hjørne af skærmbilledet, så tilføjer jeg dig, hvis du har lyst til at følge mit daglige arbejde i atelieret, og mine oplevelser som multi-facetteret kunstner fremover.

 Og så til noget helt andet...

I oktober2012 hjalp jeg 4 unge talentfulde kvindelige filmskabere fra Ålborg Universitet, da jeg spillede rollen som moderen i deres etiske kortfilm ”Far til 104”, (varighed: ca. 5 minutter) som man i et stykke tid har kunnet se på youtube, og som de unge mennesker fra skulle til eksamen i.

Kortfilmen ”Far til 104” deltager nu sammen med 62 andre film i kampen om årets RIBER-priser, der uddeles d. 23/3 2013 på Nordkraft i Ålborg:

 

http://www.riberprisen.dk/?viewmode=movies&type=you&mid=245&test= 

London Art Biennalen i Chelsea Old Town Hall er åben fra den 23/1 – 26/1 2013, hvor den starter med et Private View for specielt inviterede d. 23 januar og slutter efter 4 begivenhedsrige dage med en AWARD-uddeling lørdag d. 26/1 2013.

Åbningstider og øvrige informationer om London Art Biennalen 2013, hvor der er gratis adgang, finder du her, hvor du også kan downloade udstillingskataloget:

 

http://www.londonbiennale.co.uk/

 

Vi ses i London!

Lisbet Lærke.

Del siden