29-01-2013

Hip in London...

(Dansk verision nedenunder den engelske).

 

"How on Earth, Lark, are you on those 100cm long legs of your able to be standing up and walk around with a smile on your lips through a several day long exhibition, when other people having a hip bursa inflmation like yours are not even able to get out of their bed for pains?"... the doctor said.

 

 

"Oh, I´m prof. and it´s called "having a job" these days. They´re on a job, those legs of mine, I need them."

 

"You´re kidding me, I don´t see, how a quiet introvert type of yours with severe hip pains will be able to draw positive attention among the manic happy healthy artists who can catch the audience at the exhibition, keep them bound and talk off one´sears for hours, I´ve been at the exhibition, so I know what I´m talking about". 

 

"Bad hip or not. When all is said and done one is probably a lady. Those 1 meter long legs, you're talking about, is going to walk in high-heeled shoes, whether they will or not but only in well selected periods, and in terms of being seen and remembered after the exhibition, I´ve solved that problem, too... What I don´t have in my legs, I must have in my head then" ...

 

 

Much can be solved with good planning and timing. So I had already put a message out on the social internet media, asking people to make an appointment with me, if they wanted to meet me in person at the Biennale in London. I had to rest a lot, and I had 2 art orders to be delivered to customers during the Biennale, and I had other artistic tasks than to be present in the Chelsea Old Town Hall, where my paintings were in the periphery of the exhibition furthest away from the entrance. Together with my lack of constant presence, it was a very fine location, because I believe that art is something that people should be able to look at in peaceful absorbtion without being disturbed by a vendor type. My art has its own silent language and speaks for itself, otherwise it wouldn´t have been selected for this beautiful exhibition.

 

 

It was a wonderful experience to have one's first juried exhibition as a painter / optical illusionist at a Biennale, the very first edition of the London Art Biennale. Thank you to the organizers of the exhibition, The Gagliardi Gallery, for having done such an amazing job with the setup and getting through the Biennale, and thank you to The London Art Biennale, The Anglo-Italian Academy of Art, Chianchiano Art Museum for 4 great eventful days in London and for the recognition and for being honourably awarded for my artistically merits. 

 

…… - Extras: should you be one of those who visit this website to keep an eye on the rapidly spinning visitor digits  in the lower left corner of this web-site for the time being, it´s not only because of my participation in the London Art Biennale. The above mentioned bad hip and those 1 meter long legs with a smiling Lisbet Lark in the role of teenage goupie wearing thigh-length denim skirt, denim jacket and lace top has just started dancing happily smiling round of 2 000 000 Danish TV screens at a Thomas Helmig concert (famous rock star in Denmark) in a TV advertisement for "Danmarksindsamlingen" (Denmark collection), which run till Feb. 8th, where the great collection show is in Danish TV.

 

 

Best wishes

 

Internationally recognized artist, optical illusionist and paper artist,

 

Lisbet Lark, Denmark.

 

-o-o-o-o-o-o--o-o--o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

"Hvordan i alverden, Lisbet Lærke, er du i stand til at stå og gå på de dér 1m lange ben med et smil gennem en flere dage lang udstilling uden mulighed for at sidde ned, når andre mennesker, der har en hofte slimsæk betændelse som din er ikke engang i stand til at komme ud af deres seng for smerter? " spurgte lægen...

 

"Åh, jeg er prof.. Det kaldes "at have et arbejde" i disse dage. Mine ben og jeg er på arbejde, jeg har brug for dem"

 

”Du tager gas på mig, jeg kan ikke se, hvordan en stille indadvendt type som dig med alvorlige hofte smerter vil være i stand til at tiltrække positiv opmærksomhed blandt de maniske glade raske kunstnere, der indfanger publikum på udstillingen, holder dem bundet og taler deres ører af i timevis, jeg har været på udstillingen, og kan se hvor krævende det er".

 

 

" Dårlig hofte eller ej, man er vel en dame. De dér 1 meter lange ben, du taler om, kommer til at gå i højhælede sko, hvad enten de vil eller ej, men kun på nøje udvalgte tidspunkter. –og med hensyn til at blive set, så er også dét problem løst. Hvad jeg ikke har i benene, må jeg have i mit hoved. "

 

 

Meget kan løses med god planlægning. Så jeg havde på forhånd lagt en meddelelse ud på de sociale medier om at folk skulle lave en aftale med mig for at være helt sikre på at møde mig ved udstillingen i London, for dels var jeg nødt til at hvile mig meget, og dels havde jeg 2 kunstbestillinger, der skulle afleveres til kunder under Biennalen, dels havde jeg andre kunstneriske opgaver end at være tilstede i Chelsea Old Town Hall, hvor mine malerier befandt sig i periferien af udstillingen længst væk fra indgangen. Sammen med min manglende konstante tilstedeværelse var det en fin-fin placering, for jeg mener at kunst er noget, folk skal have mulighed for at kigge på i fred og ro og fordybe sig i uden at blive forstyrret af en sælgertype. Min kunst har sit eget stille sprog og taler for sig selv, ellers var den ikke røget lige igennem censureringen til denne smukke udstilling.

 

 

Det var en skøn oplevelse at have éns allerførste censurerede udstilling som kunstmaler / optisk illusionist  på en Biennale, også endda den allerførste udgave af London Art Biennalen. Tak til organiserne, The Gagliardi Gallery for at have gjort et fantastisk arbejde med opsætningen og afviklingen af Biennalen, og tak til London Art Biennalen, The Anglo-Italian Academy of Art, Chianchiano Art Museum for 4 begivenhedsrige skønne dage i London og for anerkendelsen af mig som billedkunstner / optisk illusionist og for æresprisen for mine samlede kunstneriske meriter indtil nu .

 

 

…. -Iøvrigt: hvis du skulle være én af dem, der besøger denne hjemmeside for at holde øje med de hastigt snurrende besøgstal nede i venstre hjørne for tiden, så skyldes det ikke kun min deltagelse i London Art Biennalen, men også at den dér dårlige hofte og de dér 1 meter lange ben og en smilende Lisbet Lærke i rollen som teenage goupie iført lårkort cowboynederdel, cowboyjakke og blondetop lige er startet på at danse henført og lykkeligt smilende rundt på 2 000 000 danske TV-skærme ved en Thomas Helmig-koncert i en TV reklame for "Danmarksindsamlingen", der løber af stablen på TV i Danmark d. 8/2 2013……

 

 

v.h.

 

Internationalt anerkendt kunstmaler, optisk illusionist og papirkunstner

 

Lisbet Lærke.

 

Del siden