26-02-2013

Magic Carpet in Norwich. * Mit flyvende tæppe i Norwich...

(Dansk version findes nedenunder den engelske)

.... Once I came across a small Aglais urticae (= Latin name for a  Danish butterfly species) in the sun on a south-facing wall. It was not so much what I came across a small tortoiseshell butterfly on a south-facing house wall, it was more the fact that I did it in late February when snow still lay in patches on the frosen ground.

 

It sat on the yellow house wall and basked in thaw and tried to unfold its wings. I helped to it wings and said "Fly little butterfly, fly!". But I did not manage to catch it and carry it to a safe and warm place before it took off and flew flapping and disoriented around, just as it was in crisis or in pain. Now and then it flew down and sat shuddering and cold disabled in the emerging bulb bed, that I had cleared of snow so we could follow the coming of spring. But the butterfly flew when I tried to catch it and get it into the heat.

That day in February, when the spring and the first thaw took hold of the hill. Actually it was pointless, that the butterfly was woken too early, because with hard night frost it would die within 24 hours. But it was a miracle, so I made up my mind that it was put here on earth to make me in a good mood and to get me to put me on the white Skagen bench facing house wall, close your eyes and enjoy the first rays of the sun, let a dose of summer into my mind. It had an absolutely wonderful effect in February.....

In the cold the butterfly seemed almost enchanted  as it struggled to survive in the snowdrifts, as it struggled  to fly - and when it was gone, I was very unhappy about that the summer disappeared as by magic.

There were also wild protests in the air from resten of the household, when I picked "Magic Carpet" down in November to pack it and make room for the Christmas last year after for a month or so to have filled my atelier and all souls at home with solar and summer, while I created ​​my big, beautiful, cheerful, hovering butterflies carpet in Japanese hand made Washi paper. My butterflies swarm of different butterflies "Magic Carpet" is now flown in and landed in Mandell's Gallery in Norwich, UK, where my 214 cm high, 90 cm wide and 21 cm deep and very first washi-paper artwork is now ready to bring the spring, the feeling of sun and summer into the souls of the audiences from 11 March to 6 April 2013th.

The butterfly the one winter day a few years ago got me reflect during the inspiration phase to "Magic Carpet" last summer that disabled children are like little butterflies that need help to unfold their wings so they can fly, and that in the reality that was just what I was doing at home. It just takes a little longer to get the folded wings on my super cool daughter unfolded, and thus the naturally statement appeared in my mind, which  follows "Magic Carpet":

"SOMETIMES THE MOST FRAGILE CREATURES HAVE THE GREATEST STRENGTH"

 

I wish Norwich, UK, Norwich University of Art and all the galleries participating in "The Art and Soul of Paper" good luck with the big Washi-exhibition event, which is England's first .. - and thanks to all the volunteers who are helping to set up exhibits, run the event, and take it all down again afterwards ....

- and to the audience: Have a good time experiencing all the exhibitions!

 

http://www.artandsoulofpaper.com/index.html

Fly, little butterfly, fly!

Spring wishes

Lisbet Lark, Denmark.

 

Feb 28th: At long last I´ve made myself an artist site at FACEBOOK. IT´s named "Art by Lisbet Lark / Lisbet Lærke". Please, visit and "like".

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Dansk version af bloggen:

Engang stødte jeg på en Nældens Takvinge, en dansk sommerfugl, i solen på en sydvendt husmur. Det var ikke så meget dét, at jeg stødte på en Nældens Takvinge på en sydvendt husmur, det var mere dét, at jeg gjorde det sidst i februar, hvor sneen stadig lå i pletter på jorden, der var frossen. Den sad på den gule husmur og solede sig i tøvejret og prøvede på at folde sine vinger ud. Jeg hjalp den  og sagde ”Flyv lille sommerfugl, flyv!”. Men jeg nåede ikke at fange den og bære den hen på et sikkert og varmt sted, før den lettede og fløj flaksende og desorienteret rundt, akkurat som var den i krise eller havde smerter. Af og til fløj den ned og satte sig skuttende og kuldehandicappet i det spirende løgbed, som jeg havde ryddet for sne, så vi kunne følge forårets komme, men den fløj, når jeg forsøgte at fange den og få den ind i varmen.

Den ene dag i februar, hvor foråret og det første tøvejr holdt sit indtog på Højvangen. Egentlig var det meningsløst, at sommerfuglen var vågnet altfor tidligt, for med hård nattefrost ville den dø indenfor 24 timer. Men den var et mirakel, så jeg blev enig med mig selv om, at den var sat her på kloden for at gøre mig i godt humør og for at få mig til at sætte mig på den hvide skagensbænk opad husmuren, lukke øjnene og nyde solens første stråler, lukke en dosis sommer ind i mit sind. Det havde en helt vidunderlig virkning i februar.

I kulden virkede sommerfuglen nærmest fortryllet, sådan som den kæmpede for at overleve i snedriverne, kæmpede for at flyve.- og da den var væk, blev jeg helt ulykkelig over, at sommeren med ét forsvandt.

Således var der også vilde protester fra resten af husstanden, da jeg pillede ”Magic Carpet” ned i november  for at pakke den og gøre plads til julen sidste år efter i en måneds tid at havde fyldt atelieret og alle sjæle i hjemmet med sol og sommer , mens jeg skabte mit store  smukke livsglade,  svævende sommerfugletæppe i WASHI papir.  Min sommerfuglesværm, ”Magic Carpet”, med bar forskellige små sommerfugle klippet ind, er nu fløjet ind og landet på Mandell´s Galleri i Norwich, hvor mit 214cm høje og 90cm brede og 21 cm dybe i 1D/ 2D / 3D WASHI-papirkunststykke nu er klart til udstilling på den censurerede udstilling, ”The Art and Soul of Paper”, og hvor det er klar til at bringe foråret, solen og sommeren ind i sindet hos publikum fra d. 11.marts til den 6. april i år.

Sommerfuglen dén vinterdag for et par år tilbage fik mig i inspirationsfasen  til  ”Magic Carpet” sidste sommer til at tænke på, at handicappede børn er som små sommerfugle, der skal have hjælp til at folde deres vinger ud, så de kan flyve, og at det jo i virkeligheden bare var dét, jeg var i gang med på hjemmefronten. Det tager bare lidt længere tid at få foldet vingerne ud på min superseje datter, og herved dukkede  så helt naturligt dét statement op, der skulle følge ”Magic  Carpet”:

”SOMMETIDER ER DET DE SKRØBELIGSTE SKABNINGER, DER BESIDDER DEN STØRSTE STYRKE”.

Jeg ønsker Norwich UK, Norwich University of Art og alle de gallerier, der deltager i ”The Art and Soul of Paper” held og lykke med den store WASHI-event, som er Englands første og tak til alle de mange frivillige, der er med til at sætte udstillingen op og afvikle den. …- og til publikum i Norwich:  Jeg håber i får én på opleveren!.

http://www.artandsoulofpaper.com/index.html

 

Flyv, lille sommerfugl, Flyv!

 

Med forårshilsner

Lisbet Lærke.                  

28/2: Langt om længe har jeg fået oprettet mig en kunstnerside på FACEBOOK. Den hedder "Art by Lisbet Lark / Lisbet Lærke." og du er velkommen til at gå ind på den og "synes-godt-om" så får du som én af de første de sidste nye bouletiner om min kunst, mv. fremover.

Del siden